Archiwum wykładów:

 

29 listopada 2023 r. – Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne

Prowadzący: dr hab. Przemysław Mrozowski  prof. UKSW, kurator wystawy 


 


15 listopada 2023 r.  Malarstwo polskie przełomu XIX i XX w. ze zbiorów lwowskich

Prowadzący: dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW


25 października 2023 r.  Lwowska rzeźba rokokowa. Między fenomenem a mitem

Prowadzący: dr hab. Jakub Sito, prof. IS PAN 


Source URL: https://zamek-krolewski.pl/strona/wizyta/1900-wyklady-online-towarzyszace-wystawie-geniusz-lwowa