Młodzi wirtuozi w Zamku Królewskim

Koncert stypendystów Programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

12 czerwca 2021 r. (niedziela), godz. 12.00

Sala Koncertowa

Zapraszamy na koncert, podczas którego młodzi muzycy, oprócz utworów solowych, zaprezentują program kameralny w różnych składach.  
Koncert będzie można obejrzeć także w bezpośredniej transmisji na kanale Youtube Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Bilety do nabycia w kasie Zamku lub online

 

W programie:

Bach, Bazzini,  Beethoven,  Chopin,  Milhaud,  Poulenc,  Wieniawski

Wystąpią:

Duet w składzie Miroslaw Batalionek – klarnet, Jeremi Tabęcki – klarnet
Natalia Dragan – skrzypce
Wiktor Szymajda – fortepian
Trio w składzie Zofia Groblewska – skrzypce, Miroslav Batalionek – klarnet
Jan Nicewicz  fortepian
Marta Kubów – skrzypce
Agnieszka Jagla-Kubów – fortepian
Daniel Rożek – fortepianMirosław Batalionek
Miroslaw Batalionek
– 18-letni klarnecista, od września 2020 roku uczeń ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, w klasie Pani Doroty Żołnacz. Swoją edukację muzyczną rozpoczął w Republikańskim Muzycznym Gimnazjum przy Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej w klasie Valerego Mojseenko. Mirosław występował na głównych salach koncertowych Białorusi jako solista z towarzyszeniem Państwowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Republiki Białoruś, Państwowej Orkiestry Kameralnej oraz Orkiestry Kameralnej Białoruskiej Akademii Muzycznej.

Jest laureatem wielu konkursów do jego ostatnich osiągnięć nalezą: Grand prix w konkursie muzycznym CEA 2022 oraz w konkursie etiud w III Katowickich dniach klarnetu. Ponadto otrzymał nagrodę za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowe w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych Drewnianych Jurjana Andrejsa w Rydze. Mirek szkolił swoje umiejętności instrumentalne pod kierunkiem najwybitniejszych współczesnych klarnecistów, takich jak: Philippe Berrod, Hedwig Swimberghe, Anton Mojseenko, Philippe Cuper, Marc van de Wiel, Istvan Varga, Alexander Fiterstein, Igor Fiodorov podczas mistrzowskich warsztatów. Został objęty programem stypendialnym  KFnrD w 2021 roku.

Zofia Groblewska    Jan Nicewicz

Podczas koncertu Mirek zaprezentuje się w programie kameralnym w duecie z Jeremim Tabęckim oraz w trio z Zofią Groblewską i Janem Nicewiczem. Uczestnicy  składów kameralnym mają na swoim koncie liczne nagrody w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Niejednokrotnie występowali w gościnnych progach Muzeum Zamek Królewski i Muzeum Łazienki Królewskie. Jeremi Tabęcki jest również uczniem ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w klasie klarnetu Doroty Żołnacz, a Zosia Groblewska (skrzypce) i Jan Nicewicz (fortepian) to uczniowie OSM im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, gdzie kształcą się - Zosia pod kierunkiem Agaty Szymczewskiej oraz Jan Karola Radziwonowicza. Młodzi muzycy realizując swoją drogę muzyczną nie ograniczają się do występów solowych ale z wielką radością uczestniczą w większych projektach zarówno kameralnych jak i orkiestrowych.


Natalia Dragan
Natalia Dragan
– 13-letnia skrzypaczka z Legnicy, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Legnicy, gdzie kształci się w klasie swojej mamy Alicji Dragan.

Natalia zadebiutowała z orkiestrą w wieku 6 lat, grając Koncert a-moll Antonio Vivaldiego i Henryka Wieniawskiego Obertasa, w dalszym czasie swojej edukacji wielokrotnie występowała jako solistka z orkiestrami kameralnymi i symfonicznymi prezentując m.in. Carmen Pablo Sarasatego, Koncert g-moll Maxa Brucha,  Fantazję Golden Cockerel Rimskiego-Korsakowa, Navarrę Pablo Sarasatego.

We wrześniu 2021 Natalia miała przyjemność zaprezentować się w KONZERTHAUS w Berlinie , gdzie wykonała Koncert e-moll op. 64 Felixa Mendelssohna-Bartholdiego. Mimo młodego wieku grała w prestiżowych salach: Filharmonii Sudeckiej, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Sali Balowej Zamku Książ, Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy, Muzeum Miedzi w Legnicy,  Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej, Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Natalia jest zwyciężczynią konkursów w Polsce i za granicą, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Bachowskiego w Zielonej Górze, konkursu im. Wandy Wiłkomirskiej w Częstochowie, Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „FLAME” w Paryżu, GRAND PRIX Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowym Jak Wieniawski w Lublinie. Dwukrotnie uzyskała 1 miejsce i nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Pradze. Natalia kontynuuje rodzinne tradycje muzyczne. Jej siostra Sara Dragan – znakomita skrzypaczka również była stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, którego programem Natalia jest objęta od 2020 roku.

Marta Kubów

Marta Kubów – 15-letnia skrzypaczka z Głubczyc, obecnie uczennica Szkoły Muzycznej II stopnia w Nysie. Swoją przygodę ze skrzypcami rozpoczęła w Szkole Muzycznej I st. w Głubczycach. Od początku swojej edukacji muzycznej kształci się pod okiem prof. Janusza Gajownika. Jest laureatką ponad osiemdziesięciu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Miała możliwość koncertowania zarówno w Polsce, jak i na scenach zagranicznych (Niemcy, Austria, Słowacja, Czechy, Grecja). Jej osiągnięcia zostały docenione nagrodami i stypendiami, m.in. stypendium NCK "Młoda Polska" oraz stypendium MKiDN dla uczniów szkół artystycznych. Swój warsztat skrzypcowy doskonali też na kursach skrzypcowych pod okiem wybitnych mistrzów wiolinistyki i kameralistyki. Oprócz występów solowych bliska jest jej także muzyka kameralna i orkiestrowa. Od siedmiu lat tworzy duet skrzypcowy ze swoją siostrą Małgorzatą Kubów, była koncertmistrzem Lusławickiej Orkiestry Talentów oraz jest członkiem Penderecki Youth Orchestra. Ma na swoim koncie występy w telewizji i w radiu, nagrania płytowe (m.in. dla wytwórni DUX) i artykuły na swój temat w czasopismach (m.in. "Twoja Muza"). W programie stypendialnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2020 r.


Daniel Rożek

Daniel Rożek
17-letni pianista z Lublina, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie, w klasie fortepianu dr Teresy Księskiej-Falger. Jest laureatem konkursów pianistycznych ogólnopolskich i międzynarodowych. Do jego ostatnich osiągnięć nalezą:  II nagroda w IV grupie wiekowej w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym CHOPIN PLUS 2022 w Krakowie oraz nagroda specjalna Udział u Małopolskiej Akademii Talentów 2022, III nagroda w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Centrum Franza Liszta w Hiszpanii (Franz Liszt Center International Piano Competition), Srebrny medal w III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Franza Liszta dla Młodzieży w Chinach (The 3RD FRANZ LISZT INTERNATIONAL YOUTH PIANO COMPETITION ), II nagroda w kategorii III (15-17 lat) w CONCURS INTERNACIONAL DE PIANO ON-LINE CHOPIN SESSIONS FELANITX2021 (Majorka, Hiszpania),III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Władysława Kędry.

Daniel brał udział w wydarzeniach lokalnych, m.in. miejskich obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości wykonując recital podczas uroczystej sesji Rady Miasta Lublin w dniu 11 listopada 2018 r. oraz 6 grudnia 2020 roku wystąpił w ramach cyklu Harmonie Starego Miasta. Od wielu lat jest uczestnikiem Międzynarodowego  Kursu Muzycznego w Lublinie organizowanego przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego gdzie pracuje pod kierunkiem Pani prof. Beaty Bilińskiej. Ponadto rozwijał swój warsztat pianistyczny pod kierunkiem prof. Andrzeja Pikula i prof. Gajusza Kęski. Gra na fortepianie jest pasją. Daniela, której rozwój od 2021 roku wspiera KFnrD.

 

Młodym wykonawcom będą towarzyszyć pianiści kameraliści, związani z uczelniami wyższymi oraz szkołami muzycznymi: Agnieszka Jagla-Kubów, Wiktor Szymajda.

Młodzi Wirtuozi - jest to projekt realizowany przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci we współpracy z Muzeum Zamek Królewski oraz Muzeum Łazienki Królewskie, promujący młodych, zdolnych muzyków będących podopiecznymi Funduszu.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program ZDOLNI przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.

Szersza informacja o Funduszu dostępna jest na stronie internetowej: www.fundusz.org

Partnerzy:

           


Source URL: https://zamek-krolewski.pl/strona/wizyta/1467-12-czerwca-2022-r-mlodzi-wirtuozi-w-zamku-krolewskim