Szanowni Państwo,

niezwykle miło nam poinformować, że Doroczną Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich 2015 przyznano Alinie Żurawskiej-Witkowskiej, autorce m.in. trylogii poświęconej muzyce na dworach królów Polski – w tym Augusta II (1997) i Stanisława Augusta Poniatowskiego (1995), wydanych przez zamkowy ośrodek Arx Regia. Uzasadniając swój wybór, jury wskazało na zasadniczą zmianę stanu wiedzy o muzyce polskiej XVIII wieku, którą zawdzięczamy m.in. wspomnianym trzem monografiom.

Doroczna Nagroda Związku Kompozytorów Polskich przyznawana jest od 1949 roku – do 1991 roku w celu uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku – "polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia".


Source URL: https://zamek-krolewski.pl/strona/dla-mediow-informacje-dla-prasy-nagrody-dla-zamku/1027-nagroda-zwiazku-kompozytorow-polskich