Rok 2022 to rok Bernarda Bellotta w Zamku Królewskim. Jako jedna z dwóch placówek muzealnych posiadających w swoich zbiorach najwięcej dzieł artysty, 300. rocznicę jego urodzin  uhonorujemy wystawą Bernardo Bellotto 300. 2022 to także drugi rok Jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, a więc kontynuacja działań związanych z upamiętnieniem tego niezwykłego wydarzenia oraz odtwarzaniem atmosfery europejskiej siedziby królów. Z tej okazji zaplanowano bogatą i zróżnicowaną ofertę atrakcji. Niezwykłe dzieła sztuki będzie można zobaczyć w ramach wystawa czasowych oraz specjalnych pokazów w ramach cyklu #ArcydziełaNaZamku. Wydarzeniom towarzyszyć będą publikacje, wykłady, konferencje naukowe i debaty, a oferta edukacyjna zapewni różne atrakcyjne formy poznawania historii sztuki. Niezmiernie ciekawie zapowiada się także druga edycja Festiwalu Muzyki Barokowej W kręgu znajomych Alessandra Stradelli.

Duże wystawy Jubileuszowe

Wiosną zapraszamy na wystawę Splendor i wiedza. Biblioteka królewska Stanisława Augusta, która podejmie temat historycznej biblioteki Stanisława Augusta jako pracowni wyróżniającej się wysokim poziomem warsztatu naukowego i artystycznego. Po raz pierwszy zaprezentujemy 100 książek z księgozbioru ostatniego króla Polski, który zachowany prawie w całości, znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W. I. Wernadskiego w Kijowie. Cennym uzupełnieniem będą królewskie zbiory grafiki i rysunku z drugiego dużego zbioru króla, wypożyczone z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, który jest partnerem wystawy. To pierwsza od ponad dwustu lat prezentacja części tego historycznego zbioru w Polsce.

Jesień będzie należała do najznamienitszych kronikarzy XVIII-wiecznej Warszawy. Dla uczczenia jubileuszu 300. rocznicy urodzin Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie oraz Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum – dwie placówki muzealne, które posiadają w swoich kolekcjach najwięcej dzieł artysty –wspólnie organizują wystawę Bernardo Bellotto 300, przedstawiającą  drogę twórczą i dorobek malarza.

Odsłony wystawy, która zostanie pokazana najpierw w Gemäldegalerie w Dreźnie (20 maja–28 sierpnia 2022 r.), a później w Zamku Królewskim w Warszawie (22 września 2022–8 stycznia 2023 r.), będą różniły się zawartością, jakkolwiek przygotowany został wybór dzieł, które zostaną pokazane w obu muzeach.

Na wystawie  znajdą się obrazy, grafiki i rysunki najbardziej charakterystyczne dla poszczególnych okresów twórczości Canaletta Pierwszą ich część stanowić będą prace z czasu młodości spędzonej w Wenecji i z okresu podróży do innych miast włoskich: Florencji, Mediolanu, Rzymu, Werony. Druga poświęcona będzie pobytowi artysty w Dreźnie, gdzie pracował dla dworu Wettinów ponad dwadzieścia lat – z przerwą, kiedy po wybuchu wojny siedmioletniej w Europie musiał szukać zatrudnienia w Wiedniu i Monachium. Ostatni okres życia i twórczości malarza przypadł na Warszawę, gdzie artysta pracował dla króla Stanisława Augusta i przedstawicieli arystokracji. W Zamku Królewskim Warszawie, w sali zaprojektowanej z rozkazu polskiego króla, do dzisiaj można podziwiać zespół 22 wedut Warszawy i okolic, stanowiący największą istniejącą serię obrazów Bellotta.

Wystawa Jan Piotr Norblin – kronikarz ciekawych czasów to premierowy pokaz prac jednego z czołowych artystów epoki stanisławowskiej, uważanego za ojca polskiego malarstwa rodzajowego. Wśród pokazywanych na wystawie dzieł znajdą się kompozycje przez wiele lat uznawane za zaginione, dotychczas nieprezentowane szerokiej publiczności – m.in. Autoportret oraz Odpust na Bielanach pod Warszawą w drugi dzień Zielonych Świątek.

 #ArcydziełaNaZamku.

Już od 25 stycznia w Zamku będzie można podziwiać prawdziwą perłę z kręgu sztuki włoskiej – Madonnę z Dzieciątkiem Paola Uccella. Obrazowi towarzyszyć będą inne Madonny z zamkowej kolekcji, których autorami są: Taddeo Gaddi, Rossello di Jacopo Franchi, Pietro Lorenzetti i Andrea di Nerio. Ten niezwykły pokaz wczesnej sztuki włoskiej będzie przez rok atrakcją Galerii Arcydzieł – osobnej trasy prowadzącej przez zamkowe sale na parterze.

W marcu zaprosimy na kolejny pokaz z cyklu #ArcydziełaNaZamku, podczas którego zaprezentujemy arcydzieło malarstwa włoskiego – Kornelię, matkę Grakchów  Angeliki Kauffman. Dzieło będzie eksponowane na pierwszym piętrze Zamku na Trasie Królewskiej.

Wydarzenia Jubileuszowe  

Tematem wiodącym obchodów Jubileuszu w 2022 roku będzie Restytucja Zamku Królewskiego. Odbudowa bryły, odtwarzanie wnętrz. Poza konferencjami naukowymi zaplanowany został cykl wykładów poświęcony wybitnym twórcom odbudowy, który pozwoli przypomnieć i uhonorować ludzi oraz instytucje, dzięki którym Zamek „powrócił do życia”. Pierwszy z nich zostanie poświęcony prof. Stanisławowi Lorentzowi.

Działalność naukowa i edukacja

Tradycyjnie Zamek Królewski przygotował na 2022 rok ciekawą i kompleksową ofertę edukacyjną i naukową. Bogata propozycja, którą prezentujemy na zamkowej stronie internetowej, obejmuje zajęcia zarówno dla osób indywidualnych, jak i  dla grup
w różnym wieku, i zawiera różne formy aktywności od przedstawień dla najmłodszych dzieci po zajęcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Będziemy też kontynuować cieszący się wielką popularnością projekt Wolontariat Junior, dzięki któremu młode osoby poznają tajniki pracy muzealników.

W 2022 roku zaplanowane zostały cykle wykładów, debaty filozoficzne oraz konferencje naukowe. Już 1 lutego zapraszamy ma Konferencję towarzyszącą wystawie Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego, która odbędzie się online
i będzie dostępna na stronie internetowej oraz zamkowych kanałach mediów społecznościowych.

Ferie po Królewsku 2022

Zapraszamy do korzystania ze specjalnej zamkowej oferty edukacyjnej przygotowanej
na czas ferii zimowych. W tym roku motywem przewodnim naszych spotkań będą obecne w Zamku w ramach wystawy czasowej dzieła Caravaggia i caravaggionistów.


Source URL: https://zamek-krolewski.pl/strona/aktualnosci/plany-zamku-krolewskiego_2022