Rok Niepodległości

 
       
  • Rocznica podpisania porozumień sierpniowych, demonstracja w Lubinie. Na zdj. dramatyczna akcja ewakuacji śmiertelnie rannego Michała Adamowicza, 31 sierpnia 1982
  • Piłsudski ze swym sztabem przed Pałacem w Kielcach
  • Plaża w  Gdyni Orłowie, 1935 r. (ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni)
  • Jacek Malczewski, Polonia, 1918, Muzeum Narodowe w Kielcach, fot. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach..jpg
  • Maksymilian Gierymski, Patrol powstańczy, 1873, Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. P. Ligier..jpg
  •  

Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

listopad 2018 – 31 marca 2019 r.


Wystawa jubileuszowa, która w eseistycznej formie ma zaprezentować refleksję nad istotą narodowej tożsamości. Główną oś problemową ekspozycji stanowić więc będzie ujęta chronologicznie historia walki o niepodległość w latach 1914–1989 oraz obrona i umacnianie narodowej tożsamości.

znaki wolności

Ambicją twórców ekspozycji jest uzmysłowienie sieci powiązań między wybranymi dziełami sztuki, będącymi nośnikami symbolicznych znaczeń, a dokumentami historycznymi i doprowadzenie do nowych, zaskakujących zestawień, które wzmacniają narodowe treści. Celem autorów wystawy jest wskazanie w biegu historii zbliżonych sytuacji, w których znalazł się naród, i analogicznych postaw ludzkich opartych na tym samym zbiorze wyznawanych wartości. Strukturę artystyczną stworzą arcydzieła sztuki polskiej, obrazy Jana Matejki, Jacka Malczewskiego i Maksymiliana Gierymskiego i prace artystów współczesnych, komentujące wydarzenia historyczne i społeczne oraz ludzkie postawy, m.in. Józefa Czapskiego, Antoniego Rząsy, Jerzego Kaliny, Leona Tarasewicza, czy Wiesława Szamborskiego.

Na ekspozycji znajdzie się ok. 500 obiektów, wśród nich także zdjęcia, filmy, archiwalne nagrania radiowe i prezentacje audiowizualne. Towarzyszyć jej będzie ekskluzywna publikacja, w wersji polskiej i angielskiej, zawierająca eseje wybitnych polskich historyków. Wystawa realizowana w ramach programu wieloletniego Niepodległa.

Organizatorzy wystawy: Zamek Królewski w Warszawie – muzeum, Ministerstwo Obrony Narodowej (Departament edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Wojska Polskiego), Muzeum literatury im. Adama Mickiewicza.

Komisarze:

dr hab. Irena Kossowska (profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Łukasz Kossowski (starszy kustosz Muzeum Literatury w Warszawie)

Projekt realizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

Więcej informacji:

a

Partnerzy wystawy:

zaa z
za
Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
 
lebensteinshalom

 
s  

Dokumenty do pobrania