Sponsoring

Rok 2012

 • Ze środków pochodzących z odpisu 1% od podatku sfinansowano zakup licencji fragmentów filmów, prezentowanych na wystawie Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie, a poświęconych ludziom zasłużonym dla odbudowy Zamku. Ponadto sfinansowano początek prac nad upamiętnieniem osób i instytucji zasłużonych dla odbudowy Zamku, rozpoczynając od   opracowania  listy osób związanych z Obywatelskim  Komitetem Odbudowy Zamku Królewskiego i jego agendami oraz Oddziałem Muzeum Narodowego „Zamek”.

 

Rok 2010

 • Za zebrane w 2009 r. środki finansowe zakupiono dla Gabinetu Numizmatycznego medal pamiątkowy, wybity z okazji 200-lecia istnienia kościoła ss. Sakramentek na Nowym Mieście w Warszawie, za pieniądze ofiarowane przez prof. Zbigniewa Bagińskiego nabyto osiemnastowieczny świecznik porcelanowy na rzecz ekspozycji w Pałacu pod Blachą

 

Rok 2008

 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Konserwatorskiej Zamku

Rok 2006

 • Zakup porcelanowej patery w kształcie liścia (Miśnia, pocz. XVIII w.) do zbiorów Zamku

 

Rok 2002

 • Drugi etap remontu fasady południowej Zamku - firma Kraft Foods Polska
 • Finansowanie hejnału - Urząd Miasta

 

Rok 2001

 • Pierwszy etap remontu fasady południowej Zamku - firma Unilever
 • Oddłużenie Hejnału - firma Gigaboard

Rok 2000

 • Remont fasady Zamku - Panorama Polska
 • Hejnał zamkowy - firma Hator

 

Rok 1999

 • Przekazanie na rzecz Zamku przez firmę Bumar Invest centrali telefonicznej firmy Kapsch. Hejnał Zamkowy - firma Hator.

 

Rok 1998

 • Rocznica śmierci M. Bacciarellego.
Uroczystość finansowali: Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Kultury i Sztuki Zarządu Miasta, Wydział Kultury i Sztuki Gminy Centrum. Wysokość raportu finansowego - 13 270 zł.
 • Hejnał zamkowy

Zarząd podpisał umowę z Browarami Warszawskimi, na mocy której firma finansowała wykonywanie hejnału. Browary Warszawskie sfinansowały wydanie folderu o Towarzystwie, hejnale zamkowym i Browarze.

 •  Dzień wagarowicza
Imprezę finansował Wydział Oświaty Gminy Centrum.
 • Komputeryzacja Ośrodka Sztuki
W marcu, po wielomiesięcznych staraniach, Zarząd w obecności prof. Andrzeja Rottermunda podpisał list intencyjny z firmą Optimus S.A. Sponsor przekazał na rzecz Zamku komputery stanowiące zaczątek tworzonej sieci.  
 • Wykładziny dla Zamku

Firma 3M Poland sp. z o.o. przekazała na rzecz Zamku wykładziny i chodniki.

 
Rok 1997

 • Ukonstytuowana pod koniec czerwca ub.r. Sekcja Hejnalistów doprowadziła do pozytywnego zakończenia negocjacji z Browarami Warszawskimi. 10 lutego została podpisana umowa między TPZK a Browarami, które zobowiązały się do finansowania hejnalisty. W zamian, w dniach odgrywania hejnału, na dziedzińcu Zamku wystawiano planszę informującą o sponsorze.
 • Jesienią rozpoczęły się rozmowy prezesa TPZK z firmą Optimus na temat skomputeryzowania Działu Sztuki. 12 lutego doszło do podpisania listu intencyjnego w tej sprawie przez przedstawicieli Optimusa i Zamku Królewskiego.