Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich

Fundacja Zbiorów imienia Ciechanowieckich została ustanowiona przez Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego w dniu 8 października 1986 roku.

Celem Fundacji jest gromadzenie, wystawianie i przechowywanie zbiorów dzieł sztuki oraz pamiątek historycznych (przekazanych przez Fundatora i inne osoby bądź instytucje powiększające majątek Fundacji), prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej, wspieranie ochrony, rewaloryzacji i rekonstrukcji dzieł sztuki, zabytków i dóbr kultury, jak i wspieranie inicjatyw służących ochronie dziedzictwa kulturowego.

Kolekcja Fundacji liczy ponad 4000 obiektów i obejmuje malarstwo, rzeźbę, rysunek i akwarele, grafikę, rzemiosło artystyczne oraz numizmaty i księgozbiór. Zbiory malarstwa, to przede wszystkim portrety m.in. pędzla Louisa de Silvestre’a, Pierre’a Subleyrasa, Marcella Bacciarellego i Józefa Grassiego. Kolekcja rzeźby to w dużej mierze marmurowe popiersia postaci historycznych. Zbiory rysunku i akwarel obejmują prace autorstwa m.in. Jana Piotra Norblina , Aleksandra Orłowskiego, Zygmunta Vogla czy Jana Matejki. Natomiast kolekcja rzemiosła artystycznego, to przede wszystkim wyroby z polskich manufaktur lub zagranicznych warsztatów zamawiane przez polskich mecenasów.

Znaczna część zbiorów Fundacji wchodzi w skład stałej ekspozycji we wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. Ze zbiorów Fundacji, w formie długoterminowych depozytów, korzystają liczne muzea polskie i zagraniczne uzupełniając tym samym własne wystawy.

Fundacja służy pomocą w wystroju i wyposażaniu polskich placówek dyplomatycznych.