Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich

 
     
 • Zegar kaflowy, Jakub Gierke, Wilno, 1639 r.
 • Tapiseria: Święty Paweł na Malcie, wg rysunku Petera Coecke van Aelst, Bruksela 1680-1690
 • Stół konsolowy, Rzym, ok. 1760-80
 • Zegar kaflowy,Christian Ludwig Walther (Walter), Gdańsk, ok. 1760 r.
 • Puchar z herbem króla Danii Fryderyka IV, Michael Dietrich , Gdańsk, ok. 1720
 • Lichtarz z herbem prymasa Wacława Leszczyńskiego, Andreas Mackensen st, 1644-59
 • Stanisław August Poniatowski z popiersiem papieża Piusa VI, Marcello Bacciarelli, Warszawa, 1789
 •  

Fundacja Zbiorów imienia Ciechanowieckich została ustanowiona przez Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego w dniu 8 października 1986 roku.

Celem Fundacji jest gromadzenie, wystawianie i przechowywanie zbiorów dzieł sztuki oraz pamiątek historycznych (przekazanych przez Fundatora i inne osoby bądź instytucje powiększające majątek Fundacji), prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej, wspieranie ochrony, rewaloryzacji i rekonstrukcji dzieł sztuki, zabytków i dóbr kultury, jak i wspieranie inicjatyw służących ochronie dziedzictwa kulturowego.

Znaczna część zbiorów Fundacji wchodzi w skład stałej ekspozycji we wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. Ze zbiorów Fundacji, w formie długoterminowych depozytów, korzystają liczne muzea polskie i zagraniczne uzupełniając tym samym własne wystawy.

Fundacja służy pomocą w wystroju i wyposażaniu polskich placówek dyplomatycznych.