Ogrody zamkowe

Z radością informujemy, że Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie otwarte są codziennie od godz. 10.00 do godz. 20.00. Wstęp wolny.

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, oprócz respektowania regulaminu zwiedzania Ogrodów

przypominamy o stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, co w przypadku zwiedzania przestrzeni otwartej oznacza wymóg:

- noszenia maseczek ochronnych,

- zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób

- dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu

- unikania kontaktów z osobami kaszlącymi lub kichającymi

- unikania gromadzenia się w grupach

- zakazu organizacji pikników i spotkań towarzyskich.

- stosowania się do ewentualnych dodatkowych zaleceń przedstawicieli ochrony Zamku


Emeralld – oficjalny Partner Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie

W sezonie 2020 w utrzymaniu jakości trawników i roślin w królewskich Ogrodach pomaga firma Emeralld.

Emeralld to pasja służąca ogrodom historycznym, parkom i obiektom sportowym, opierająca się na pracy w zgodzie z naturą.

Wyselekcjonowane nasiona traw gazonowych, nawozy organiczne, specjalistyczny sprzęt do przygotowania i pielęgnacji terenów zielonych to gwarancja piękna i zdrowia, tryskającego niczym woda ze źródła.

Zamkową enklawę zieleni i miejsce odpoczynku tworzymy wspólnie, z uwzględnieniem zasad ekologii i zrównoważonego rozwoju. Innowacyjne produkty zawierają naturalne substancje czynne,  m.in. kwasy humusowe, trichodermę oraz zeolit.

Emeralld to kompleksowa oferta rozwiązań i produktów skierowana do użytkowników prywatnych i profesjonalistów.

Więcej o EmeralldReprezentacyjny ogród zawsze stanowił niezbędne dopełnienie rezydencji monarchów i możnych.  Pierwsze wzmianki o Ogrodzie Zamku warszawskiego pochodzą z XV w., a więc z zamierzchłych czasów książąt mazowieckich. W kolejnych stuleciach jego losy były zmienne – na skutek zawirowań historycznych pojawiał się i znikał, kurczył i rozszerzał, popadał w zaniedbanie i odzyskiwał swój blask. Prawdopodobnie  jednak nigdy nie prezentował się tak okazale jak dziś.

Ogrody zamkowe – tworzą wzajemnie dopełniającą się całość, stylistycznie łączącą ducha modernizmu międzywojennego z elementami sztuki baroku. Elementami, które przetrwały z czasów przedwojennych, są dwa imponujące boskiety z grabów, tworzące zjawiskowy labirynt u stóp skarpy. Usytuowany na zboczu Ogród Górny został zaś pieczołowicie odtworzony na bazie dostępnej ikonografii, m.in. obrazów Canaletta, fotografii z okresu międzywojennego, a także planów rozbudowy ogrodów z końca lat 30., których realizację uniemożliwił wybuch wojny.

Ogrody zamkowe to dziś wymarzone miejsce odpoczynku, dostępne dla wszystkich chętnych. Z jednej strony otoczone majestatyczną bryłą Zamku, z drugiej otwierające się na piękną panoramę doliny Wisły, tworzą czarującą przestrzeń, będącą idealną odskocznią od zgiełku miasta.

s


więcej informacji >