Udostępnianie fotografii

Udostępnianie zdjęć z zasobów archiwum określa "Regulamin udostępniania oraz udzielania prawa do ich wykorzystania".


Wypełniony wniosek należ przesłać na adres:foto


W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt
z Archiwum Fotograficznym
Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
tel. 22 35 55 344
e-mail: archiwum