INFORMACJA DLA PUBLICZNOŚCI
tel. 22 35 55 170
fax 22 35 55 127
e-mail: informacjaBILETY
Rezerwacja i Kasy Biletowe
tel. 22 35 55 338 (wt. – pt.: 9.00 – 14.00)
fax 22 35 55 271
e-mail: rezerwacja

SKLEP MUZEALNY

Sklep Muzealny
tel. 22 35 55 264
tel./fax 22 35 55 199
e-mail: sklep

E-sklep
tel. 22 35 55 264
e-mail: esklep

BIBLIOTEKA
Kierownik
Renata Broniek
tel. 22 35 55 194
e-mail: rbroniek
e-mail: biblioteka


CENTRUM INFORMACJI O ZAMKU
BIURO PRASOWE


Kierownik
Izabela Witkowska-Martynowicz
tel./fax. 22 35 55 221
kom. 664 118 303
e-mail: iwitkowska


Natalia Drozdowicz
tel. 22 35 55 306
e-mail: ndrozdowicz

Aleksandra Nawarycz
tel. 22 35 55 306
kom. 883 357 416
e-mail: anawarycz

Monika Siadak-Wereda
tel. 22 35 55 306
kom. 883 357 403
e-mail: msiadak

DZIAŁ OŚWIATOWY
p.o. Kierownik Michał Sobieraj
e-mail: msobieraj
tel./fax 22 35 55 105

Lekcje muzealne, przedstawienia teatralne, obsługa osób niepełnosprawnych

Tomasz Drapała
e-mail: tdrapala

Iwona Maciszewska
e-mail: imaciszewska

Warsztaty muzealne

Agnieszka Lichacz
tel./fax 22 35 55 591, -291
e-mail: alichacz

Sławomir Szczocki
tel./fax 22 35 55 291, -591
e-mail: sszczocki

Uniwersytety III Wieku

Anna Czekaj
tel./fax 22 35 55 591, -291
e-mail: aczekaj

Wykłady, cykle edukacyjne dla dorosłych

Ewa Włoch
tel. 22 35 55 316
e-mail: ewloch

Paulina Zielińska
tel. 22 35 55 106
e-mail: pzielinska

Programy edukacyjne w pałacu Pod Blachą

Dominika Jackowiak
tel. 22 35 55 515, -514
e-mail: djackowiak

Agnieszka Jędrzejewska-Kurek
tel. 22 35 55 514, - 515
e-mail: ajedrzejewska

Kursy i szkolenia dla przewodników oraz edukatorów muzealnych

Maciej Antosiewicz
e-mail: mantosiewicz
tel. 22 35 55 302, -316

Magdalena Tworzowska
tel. 22 35 55 302, -316
e-mail: mtworzowska

Królewskie Arkady Sztuki

Tomasz Taraszkiewicz
tel. 22 35 55 357
e-mail: ttaraszkiewicz

Program Bernardo Bellotto – ambasador kultury

Marta Tarnawska-Banaszek
e-mail: mtarnawska
tel. 22 35 55 302, -316

DZIAŁ MARKETINGU

Kierownik
Lesław Krzewski
tel. 22 35 55 323
e-mail: protokol
e-mail: lkrzewski

Organizacja imprez

Paweł Gutt
tel. 22 35 55 301
e-mail: pgutt

Marta Smolińska
tel. 22 35 55 336
e-mail: m.smolinska

Regina Lubelska
tel. 22 35 55 374
tel./fax 22 35 55 326
e-mail: rlubelska

Organizacja koncertów
Aleksandra Buszta-Bąk
tel./fax 22 35 55 326
e-mail: koncerty

__

Beata Nowacka
tel. 22 35 55 347
e-mail: bnowacka

Elżbieta Tararuj
tel. 22 35 55 347
e-mail: etararuj

Małgorzata Witowska
tel. 22 35 55 182
e-mail: mwitowska


DZIAŁ SPRZEDAŻY

Kierownik
Kanga Pierz
tel. 22 35 55 356
e-mail: kpierz

Rezerwacja i Kasy Biletowe
tel. 22 35 55 338
fax 22 35 55 271
e-mail: rezerwacja

Sklep Muzealny, e-sklep
tel. 22 35 55 264
tel./fax 22 35 55 199
e-mail: sklep
e-mail: esklep


DZIAŁ PROMOCJI
p.o. Kierownik
Dorota Piskorska
tel. 22 35 55 340
kom. 664 118 314
e-mail: dpiskorska

Michał Bechcicki
tel. 22 35 55 170
e-mail: mbechcicki

Stanisław Jegliński
tel. 22 35 55 314
e-mail: sjeglinski

Barbara Konik
tel. 22 35 55 170
e-mail: bkonik

Beata Kruk
tel. 22 35 55 305
kom. 664 118 301
e-mail: bkruk

Tomir Mazur
tel. 22 35 55 297
e-mail: tmazur

KANCELARIA GŁÓWNA
Agata Fersz
Barbara Roguska
Aneta Tomaszewska

godz. pracy: 7.00-15.30
tel. 22 35 55 348
e-mail: kancelaria

ARCHIWUM
Kierownik
Kurator

Beata Gadomska
tel. 22 35 55 343
fax 22 35 55 344
e-mail: bgadomska
e-mail: archiwum

Zbiory aktowe

Zuzanna Kaluta
e-mail: zaluta

Maria Śladowska
e-mail: m.sladowska

tel. 22 35 55 341
fax 22 35 55 344
e-mail: archiwumakt

Zbiory fotograficzne - zamówienia

Joanna Czupryńska
e-mail: jczuprynska

Bożena Radzio
e-mail: bradzio

tel. fax 22 35 55 344
e-mail: foto

PRACOWNIA DIGITALIZACJI

Fotograf
Andrzej Ring
tel. 22 35 55 265
e-mail: fotograf

OCHRONA OBIEKTU
Szef Ochrony
Mariusz Frydrych
tel. 22 35 55 158
e-mail: mfrydrych
e-mail: ochrona

Straż Zamkowa
Zastępcy Szefa Ochrony
e-mail: ochrona

Maciej Zdunek
tel. 22 35 55 121
e-mail: mzdunek

Robert Zenik
tel. 22 35 55 129
e-mail: rzenik

Dział Zabezpieczeń
Andrzej Zagórski
tel. 22 35 55 100
e-mail: tz

DZIAŁ WYDAWNICZY ARX REGIA®

p.o. Kierownik
Tatiana Hardej

Redakcja
Monika Baranowska
Anna Bukowska
Małgorzata Sabajtis
Anna Wlaźnik
Lucyna Wydra
tel. 22 35 55 243, -232

fax 22 35 55 331
e-mail: arxregia

OŚRODEK SZTUKI

Kurator

dr Artur Badach
tel. 22 35 55 366, -361
e-mail: sztuka, abadach

Zespół Zbiorów Sztuki

Malarstwo

Alicja Jakubowska
e-mail: ajakubowska
tel. 22 35 55 363

Magdalena Królikiewicz
e-mail: mkrolikiewicz
tel. 22 35 55 363
kom. 664 118 349

Rzeźba, srebra i biżuteria
Danuta Szewczyk-Prokurat
tel. 22 35 55 320
e-mail: dprokurat

Rysunek
Marta Zdańkowska
tel. 22 35 55 369
e-mail: mzdankowska

Grafika
Tomasz Jakubowski
tel. 22 35 55 363
e-mail: tjakubowski

Ceramika i Szkło
dr Anna Szkurłat
tel. 22 35 55 369
e-mail: aszkurlat

Tkaniny
Katarzyna Połujan
tel. 22 35 55 355
e-mail: kpolujan

Meble
Maciej Choynowski
tel. 22 35 55 307
e-mail: mchoynowski

Zegary, brązy i cyna
Konrad Nawrocki
tel. 22 35 55 324
e-mail: knawrocki

Kolekcjonerstwo i patronat artystyczny

dr Mariusz Klarecki
tel. 22 35 55 361
e-mail: mklarecki

dr Jacek Żukowski
tel. 22 35 55 355
e-mail: jzukowski

dr Angela Sołtys
tel. 22 35 55 358
e-mail: asoltys

Zespół Montażu Wystaw

Kierownik

Magdalena Lisowska
tel. 22 35 55 210
e-mail: mlisowska

OŚRODEK BADAŃ HISTORYCZNYCH
p.o. Kierownik
Paweł Tyszka
e-mail: ptyszka


dr Magdalena Białonowska
tel. 22 35 55 352
e-mail: mbialonowska

dr Zbigniew Hundert
tel. 22 35 55 368
e-mail: zhundert

dr Wojciech Jasiński
tel. 22 35 55 342
e-mail: wjasinski

Jerzy Żmudziński
tel. 22 35 55 368
e-mail: jzmudzinski

Anita Chiron-Mrozowska
tel. 22 35 55 119
e-mail: achiron

Elżbieta Malanowska
tel. 22 35 55 119
e-mail: emalanowska

DZIAŁ ARCHEOLOGII

Kierownik
Agnieszka Bocheńska
tel. 22 35 55 546
e-mail: abochenska

Jan Łoziński
tel. 22 35 55 547
e-mail: jlozinski

Rafał Mroczek
tel. 22 35 55 547
e-mail: rmroczek

DZIAŁ KONSERWACJI

Główny Konserwator
Tomasz Buźniak
tel. 22 35 55 359
e-mail: tbuzniak

Zastępca Głównego Konserwatora
Pracownia Konserwacji Kamienia

Maria Szczypek
tel. 22 35 55 404
e-mail: mszczypek

Pracownia Konserwacji Mebli, Złoceń i Papieru

Kierownik
Bogumiła Krajewska
tel. 22 35 55 318
e-mail: bkrajewska

Teresa Mackiewicz
tel. 22 35 55 401
e-mail: tmackiewicz

Klaudia Sobierajska
tel. 22 35 55 233, -318, -401
e-mail: ksobierajska

Piotr Halski
tel. 22 35 55 317
e-mail: phalski

Pracownia Konserwacji Tkanin

Kierownik
Joanna Nowak
tel. 22 35 55 259
e-mail: jnowak

Anna Pituch-Sawicka
e-mail: apituch
tel. 22 35 55 259

Bożena Kozłowska
e-mail: bkozlowska
tel. 22 35 55 238

Grażyna Mittag
e-mail: gmittag
tel. 22 35 55 238

Pracownia Konserwacji Malarstwa
Regina Dmowska
tel. 22 35 55 365
e-mail: rdmowska

Magdalena Rogowska
tel. 22 35 55 365
e-mail: mrogowska

Dokumentacja konserwatorska
Roman Szczepaniak
tel. 22 35 55 354
e-mail: rszczepaniak

DZIAŁ INWENTARZY

Główny Inwentaryzator
Natalia Ładyka
tel. 22 35 55 151
fax 22 35 55 152
e-mail:nladyka;inwentarze

Zespół Inwentarzy Muzealnych i Dokumentacji Wystaw

Zastępca Głównego Inwentaryzatora

Bogusława Klat
tel./fax 22 35 55 152
e-mail: bklat

Magazyn Zbiorów Sztuki
Kierownik Zespołu
Grażyna Borek
tel. 22 35 55 362, -364, -462, -464
e-mail: mzs

GABINET GENEALOGICZNO – HERALDYCZNY

Gabinet numizmatyczny
Kierownik
Michał Zawadzki
tel. 22 35 55 293, -393
e-mail:numizmaty

dr Tomasz Mleczek
tel. 22 35 55 164

PRAWNICY
Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Kierownik

Artur Sadzewski
tel. 22 35 55 431
e-mail:prawny

Radcy Prawni
mec. Małgorzata Chwoyka
tel. 22 35 55 422
mec. Andrzej Dębskitel.
22 35 55 426

mec. Magdalena Sylwestrzak
tel. 22 35 55 424

KADRY
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Zespół Kadr
Joanna Guściora
tel. 22 35 55 332, -433
e-mail: kadry

Stanowisko ds. Socjalnych
Aneta Kalbarczyk
tel. 22 35 55 325
e-mail: socjalny

KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Zastępca Głównego Księgowego
Beata Majchrzak
tel. 22 35 55 373
e-mail: bmajchrzak

Dział Ekonomiczny
Kierownik

Aleksandra Wyszyńska
tel. 22 35 55 328
e-mail: ekonomiczny

Dział Rachuby Płac
Kierownik
Anna Ćwiek
tel. 22 35 55 410
e-mail: rachuba

DZIAŁ IT
Kierownik
Krzysztof Dąbrowski
tel. 22 35 55 469
664 118 327
e-mail: kdabrowski

DZIAŁY TECHNICZNE

Główny Inżynier
Daniel Dróżdż
tel. 664 118 358
email: ddrozdz


Dział Budowlany
Kierownik

Tamara Czykatowicz
tel. 22 35 55 292
e-mail: tb

Zespół Warsztatów
Andrzej Kuczerenko
tel. 22 35 55 335

Kierownik Działu Inwestycji
Daniel Dróżdż
tel.22 35 55 360
tel. 664 118 358
email: ddrozdz

Ogrody

Kierownik Zespołu Ogrodników
Monika Drąg
tel. 22 35 55 360
tel. 601 387 230
email: mdrag

Dział Sanitarny
Kierownik

Piotr Zaborowski
tel. 22 35 55 371
tel. 664 118 317
fax 22 35 55 311
e-mail: pzaborowski

Zespół Eksploatacji
Marcin Mazur
tel. 22 35 55 370

Dział Elektryczny
Kierownik

Janusz Duczman
tel. 22 35 55 330
e-mail: jduczman

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Zespół Pracowników Porządkowych
Anna Frankowska
e-mail: afrankowska
tel. 22 35 55 242

Zespół Logistyki
Mirosława Gorzkowska
tel. 22 35 55 491
e-mail: m.gorzkowska

Zespół Gospodarowania Majątkiem
Joanna Zwierz
e-mail: jzwierz
tel. 22 35 55 472

STANOWISKO DS. BHP

Specjalista ds. BHP
Paweł Rubaszkiewicz
tel. 22 355 55 322
kom. 668 142 661
e-mail: bhp

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHe-mail: abi

INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Maciej Zdunek
tel:  22 35 55 121
kom. 501 077 873
fax:  22 35 55 169
e-mail: mzdunek