INFORMACJA DLA PUBLICZNOŚCI
tel. 22 35 55 170
fax 22 35 55 127
e-mail: informacjaBILETY
Rezerwacja i Kasy Biletowe
tel. 22 35 55 338 (wt. – pt.: 9.00 – 14.00)
fax 22 35 55 271
e-mail: rezerwacja

SKLEP MUZEALNY

Sklep Muzealny
tel. 22 35 55 264
tel./fax 22 35 55 199
e-mail: sklep

E-sklep
tel. 22 35 55 264
e-mail: esklep

BIBLIOTEKA
Kierownik
Renata Broniek
tel. 22 35 55 194
e-mail: rbroniek
e-mail: biblioteka


CENTRUM INFORMACJI O ZAMKU
BIURO PRASOWE


Kierownik
Izabela Witkowska-Martynowicz
tel./fax. 22 35 55 221
kom. 664 118 303
e-mail: iwitkowska

Aleksandra Nawarycz
tel. 22 35 55 306
kom. 883 357 416
e-mail: anawarycz

Monika Siadak-Wereda
tel. 22 35 55 306
kom. 883 357 403
e-mail: msiadak

DZIAŁ OŚWIATOWY
p.o. Kierownik
Michał Sobieraj
e-mail: msobieraj
tel./fax 22 35 55 115

Lekcje muzealne, przedstawienia teatralne, obsługa osób niepełnosprawnych

Tomasz Drapała
e-mail: tdrapala

Iwona Maciszewska
e-mail: imaciszewska

Warsztaty muzealne

Agnieszka Lichacz
tel./fax 22 35 55 591, -291
e-mail: alichacz

Sławomir Szczocki
tel./fax 22 35 55 291, -591
e-mail: sszczocki

Uniwersytety III Wieku

Anna Czekaj
tel./fax 22 35 55 591, -291
e-mail: aczekaj

Wykłady, cykle edukacyjne dla dorosłych

Ewa Włoch
tel. 22 35 55 316
e-mail: ewloch

Paulina Zielińska
tel. 22 35 55 106
e-mail: pzielinska

Programy edukacyjne w pałacu Pod Blachą

Dominika Jackowiak
tel. 22 35 55 515, -514
e-mail: djackowiak

Agnieszka Jędrzejewska-Kurek
tel. 22 35 55 514, - 515
e-mail: ajedrzejewska

Kursy i szkolenia dla przewodników oraz edukatorów muzealnych

Maciej Antosiewicz
e-mail: mantosiewicz
tel. 22 35 55 302, -316

Magdalena Tworzowska
tel. 22 35 55 302, -316
e-mail: mtworzowska

Królewskie Arkady Sztuki

Tomasz Taraszkiewicz
tel. 22 35 55 357
e-mail: ttaraszkiewicz

Program Bernardo Bellotto – ambasador kultury

Marta Tarnawska-Banaszek
e-mail: mtarnawska
tel. 22 35 55 302, -316

DZIAŁ MARKETINGU
Organizacja wydarzeń

e-mail: protokol

Kierownik
Lesław Krzewski
tel. 664 118 315
e-mail: lkrzewski

Paweł Gutt
tel. 664 118 316
e-mail: pgutt

Marta Smolińska
tel. 664 118 373
e-mail: m.smolinska

Regina Lubelska
tel. 664 118 313
e-mail: rlubelska

Aleksandra Buszta-Bąk
tel. 664 118 313
e-mail: koncerty

__

Beata Nowacka
tel. 22 35 55 347
e-mail: bnowacka

Elżbieta Tararuj
tel. 22 35 55 347
e-mail: etararuj

Małgorzata Witowska
tel. 22 35 55 182
e-mail: mwitowska


DZIAŁ SPRZEDAŻY

Kierownik
Kanga Pierz
tel. 22 35 55 356
e-mail: kpierz

Rezerwacja i Kasy Biletowe
tel. 22 35 55 338
fax 22 35 55 271
e-mail: rezerwacja

Sklep Muzealny, e-sklep
tel. 22 35 55 264
tel./fax 22 35 55 199
e-mail: sklep
e-mail: esklep


DZIAŁ PROMOCJI
p.o. Kierownik
Dorota Piskorska
tel. 22 35 55 340
kom. 664 118 314
e-mail: dpiskorska

Michał Bechcicki
tel. 22 35 55 170
e-mail: mbechcicki

Barbara Konik
tel. 22 35 55 170
e-mail: bkonik

Beata Kruk
tel. 22 35 55 305
kom. 664 118 301
e-mail: bkruk

Tomir Mazur
tel. 22 35 55 297
e-mail: tmazur

KANCELARIA GŁÓWNA
Agata Fersz
Barbara Roguska
Aneta Tomaszewska

godz. pracy: 7.00-15.30
tel. 22 35 55 348
e-mail: kancelaria

ARCHIWUM
Kierownik
Kurator

Beata Gadomska
tel. 22 35 55 343
fax 22 35 55 344
e-mail: bgadomska
e-mail: archiwum

Zbiory aktowe

Zuzanna Kaluta
e-mail: zaluta

Maria Śladowska
e-mail: m.sladowska

tel. 22 35 55 341
fax 22 35 55 344
e-mail: archiwumakt

Zbiory fotograficzne - zamówienia

Joanna Czupryńska
e-mail: jczuprynska

Bożena Radzio
e-mail: bradzio

tel. fax 22 35 55 344
e-mail: foto

PRACOWNIA DIGITALIZACJI

Fotograf
Andrzej Ring
tel. 22 35 55 265
e-mail: fotograf

OCHRONA OBIEKTU
Szef Ochrony
Mariusz Frydrych
tel. 22 35 55 158
e-mail: mfrydrych
e-mail: ochrona

Straż Zamkowa
Zastępcy Szefa Ochrony
e-mail: ochrona

Maciej Zdunek
tel. 22 35 55 121
e-mail: mzdunek

Robert Zenik
tel. 22 35 55 129
e-mail: rzenik

Dział Zabezpieczeń
Andrzej Zagórski
tel. 22 35 55 100
e-mail: tz

DZIAŁ WYDAWNICZY ARX REGIA®

p.o. Kierownik
Tatiana Hardej

Redakcja
Monika Baranowska
Anna Bukowska
Małgorzata Sabajtis
Anna Wlaźnik
tel. 22 35 55 243, -232

fax 22 35 55 331
e-mail: arxregia

OŚRODEK SZTUKI

Kurator

dr Artur Badach
tel. 22 35 55 366, -361
e-mail: sztuka, abadach

Zespół Zbiorów Sztuki

Malarstwo

Alicja Jakubowska
e-mail: ajakubowska
tel. 22 35 55 363

Magdalena Królikiewicz
e-mail: mkrolikiewicz
tel. 22 35 55 363
kom. 664 118 349

Rzeźba, srebra i biżuteria
Danuta Szewczyk-Prokurat
tel. 22 35 55 320
e-mail: dprokurat

Rysunek
Marta Zdańkowska
tel. 22 35 55 369
e-mail: mzdankowska

Grafika
Tomasz Jakubowski
tel. 22 35 55 363
e-mail: tjakubowski

Ceramika i Szkło
dr Anna Szkurłat
tel. 22 35 55 369
e-mail: aszkurlat

Tkaniny
Katarzyna Połujan
tel. 22 35 55 355
e-mail: kpolujan

Meble
Maciej Choynowski
tel. 22 35 55 307
e-mail: mchoynowski

Zegary, brązy i cyna
Konrad Nawrocki
tel. 22 35 55 324
e-mail: knawrocki

Kolekcjonerstwo i patronat artystyczny

dr Mariusz Klarecki
tel. 22 35 55 361
e-mail: mklarecki

dr Jacek Żukowski
tel. 22 35 55 355
e-mail: jzukowski

dr Angela Sołtys
tel. 22 35 55 358
e-mail: asoltys

Zespół Montażu Wystaw

Kierownik

Magdalena Lisowska
tel. 22 35 55 210
e-mail: mlisowska

OŚRODEK BADAŃ HISTORYCZNYCH
p.o. Kierownik
Paweł Tyszka
e-mail: ptyszka


dr Magdalena Białonowska
tel. 22 35 55 352
e-mail: mbialonowska

dr Zbigniew Hundert
tel. 22 35 55 368
e-mail: zhundert

Anita Chiron-Mrozowska
tel. 22 35 55 119
e-mail: achiron

Elżbieta Malanowska
tel. 22 35 55 119
e-mail: emalanowska

DZIAŁ ARCHEOLOGII

Kierownik
Agnieszka Bocheńska
tel. 22 35 55 546
e-mail: abochenska

Jan Łoziński
tel. 22 35 55 547
e-mail: jlozinski

Rafał Mroczek
tel. 22 35 55 547
e-mail: rmroczek

DZIAŁ KONSERWACJI

Główny Konserwator
Tomasz Buźniak
tel. 22 35 55 359
e-mail: tbuzniak

Zastępca Głównego Konserwatora
Pracownia Konserwacji Kamienia

Maria Szczypek
tel. 22 35 55 404
e-mail: mszczypek

Pracownia Konserwacji Mebli, Złoceń i Papieru

Kierownik
Bogumiła Krajewska
tel. 22 35 55 318
e-mail: bkrajewska

Teresa Mackiewicz
tel. 22 35 55 401
e-mail: tmackiewicz

Klaudia Sobierajska
tel. 22 35 55 233, -318, -401
e-mail: ksobierajska

Piotr Halski
tel. 22 35 55 317
e-mail: phalski

Pracownia Konserwacji Tkanin

Kierownik
Joanna Nowak
tel. 22 35 55 259
e-mail: jnowak

Anna Pituch-Sawicka
e-mail: apituch
tel. 22 35 55 259

Bożena Kozłowska
e-mail: bkozlowska
tel. 22 35 55 238

Grażyna Mittag
e-mail: gmittag
tel. 22 35 55 238

Pracownia Konserwacji Malarstwa
Regina Dmowska
tel. 22 35 55 365
e-mail: rdmowska

Magdalena Rogowska
tel. 22 35 55 365
e-mail: mrogowska

Dokumentacja konserwatorska
Roman Szczepaniak
tel. 22 35 55 354
e-mail: rszczepaniak

DZIAŁ INWENTARZY

Główny Inwentaryzator
Natalia Ładyka
tel. 22 35 55 151
fax 22 35 55 152
e-mail:nladyka;inwentarze

Zespół Inwentarzy Muzealnych i Dokumentacji Wystaw

Zastępca Głównego Inwentaryzatora

Bogusława Klat
tel./fax 22 35 55 152
e-mail: bklat

Magazyn Zbiorów Sztuki
Kierownik Zespołu
Grażyna Borek
tel. 22 35 55 362, -364, -462, -464
e-mail: mzs

GABINET GENEALOGICZNO – HERALDYCZNY

Gabinet numizmatyczny
Kierownik
Michał Zawadzki
tel. 22 35 55 293, -393
e-mail:numizmaty

dr Tomasz Mleczek
tel. 22 35 55 164

PRAWNICY
Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Kierownik

Artur Sadzewski
tel. 22 35 55 431
e-mail:prawny

Radcy Prawni
mec. Małgorzata Chwoyka
tel. 22 35 55 422
mec. Andrzej Dębski
tel.22 35 55 426

mec. Magdalena Sylwestrzak
tel. 22 35 55 424

KADRY

Kierownik
Agnieszka Woźniak
tel. 22 35 55 372
e-mail: awozniak

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Zespół Kadr
Izabela Bąk
Joanna Guściora
Małgorzata Jurczak
Katarzyna Oczoś
tel. 22 35 55 332, -433
e-mail: kadry

Stanowisko ds. Socjalnych
Aneta Kalbarczyk
tel. 22 35 55 325
e-mail: socjalny

KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Zastępca Głównego Księgowego
Beata Majchrzak
tel. 22 35 55 373
e-mail: bmajchrzak

Dział Ekonomiczny
Kierownik

Aleksandra Wyszyńska
tel. 22 35 55 328
e-mail: ekonomiczny

Dział Rachuby Płac
Kierownik
Anna Ćwiek
tel. 22 35 55 410
e-mail: rachuba

DZIAŁ IT
Kierownik
Krzysztof Dąbrowski
tel. 22 35 55 469
664 118 327
e-mail: kdabrowski

DZIAŁY TECHNICZNE

Główny Inżynier
Daniel Dróżdż
tel. 664 118 358
email: ddrozdz


Dział Budowlany
Kierownik

Tamara Czykatowicz
tel. 22 35 55 292
e-mail: tb

Zespół Warsztatów
Andrzej Kuczerenko
tel. 22 35 55 335

Kierownik Działu Inwestycji
Daniel Dróżdż
tel.22 35 55 360
tel. 664 118 358
email: ddrozdz

Ogrody

Pełnomocnik ds. Architektury Krajobrazu i Ogrodów w Zamku Królewskim w Warszawie
Monika Drąg
tel. 22 35 55 360
tel. 601 387 230
email: mdrag

Dział Sanitarny
Kierownik

Piotr Zaborowski
tel. 22 35 55 371
tel. 664 118 317
fax 22 35 55 311
e-mail: pzaborowski

Zespół Eksploatacji
Marcin Mazur
tel. 22 35 55 370

Dział Elektryczny
Kierownik

Janusz Duczman
tel. 22 35 55 330
e-mail: jduczman

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Zespół Pracowników Porządkowych
Anna Frankowska
e-mail: afrankowska
tel. 22 35 55 242

Zespół Logistyki
Mirosława Gorzkowska
tel. 22 35 55 491
e-mail: m.gorzkowska

Zespół Gospodarowania Majątkiem
Joanna Zwierz
e-mail: jzwierz
tel. 22 35 55 472

STANOWISKO DS. BHP

Specjalista ds. BHP
Paweł Rubaszkiewicz
tel. 22 355 55 322
kom. 668 142 661
e-mail: bhp

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHe-mail: abi

INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Maciej Zdunek
tel:  22 35 55 121
kom. 501 077 873
fax:  22 35 55 169
e-mail: mzdunek