Działy

INFORMACJA DLA PUBLICZNOŚCI

tel.: +48 22 35 55 170
fax: +48 22 35 55 127
e-mail: informacja@zamek-krolewski.pl

BILETY

Rezerwacja i Kasy Biletowe

tel.: +48 22 35 55 338
fax: +48 22 35 55 271
e-mail: rezerwacja@zamek-krolewski.pl

SKLEP MUZEALNY, E-SKLEP

tel.: +48 22 35 55 264
tel./fax: +48 22 35 55 199
e-mail: sklep@zamek-krolewski.pl
e-mail: esklep@zamek-krolewski.pl

BIBLIOTEKA

Kierownik
Renata Broniek
tel.: +48 22 35 55 194
e-mail: rbroniek@zamek-krolewski.pl
e-mail: biblioteka@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI WYSTAW

Kierownik
Paweł Martosz
tel.: +48 22 35 55 210
e-mail: pmartosz@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ EDUKACJI

Kierownik
Michał Sobieraj
e-mail: msobieraj@zamek-krolewski.pl
tel./fax: +48 22 35 55 115

Lekcje muzealne, warsztaty
+ 48 22 35 55 105; -114; -291; -591

Wolontariat Junior, kurs malarstwa i rysunku
Agnieszka Lichacz
tel.: +48 22 35 55 291
e-mail: alichacz@zamek-krolewski.pl

Wolontariat dorosłych, konkurs szkolny
Wojciech Siwek
tel.: + 48 22 35 55 591
e-mail: wsiwek@zamek-krolewski.pl; wolontariat@zamek-krolewski.pl

Uniwersytety Trzeciego Wieku, obsługa osób z niepełnosprawnościami
Tomasz Drapała
tel.: +48 22 35 55 105
e-mail: tdrapala@zamek-krolewski.pl

Programy edukacyjne dla rodzin
Sławomir Szczocki
tel.: +48 22 35 55 591
e-mail: sszczocki@zamek-krolewski.pl

Programy edukacyjne dla dorosłych
Dominika Jackowiak
tel.: +48 22 35 55 291
e-mail: djackowiak@zamek-krolewski.pl

Współpraca z instytucjami szkolno-naukowymi, obsługa edukacyjnych mediów społecznościowych
Monika Przypkowska
tel.: +48 22 35 55 106
e-mail: mprzypkowska@zamek-krolewski.pl

Królewskie Arkady Sztuki
Tomasz Taraszkiewicz
tel.: +48 22 35 55 357
e-mail: ttaraszkiewicz@zamek-krolewski.p

Obsługa przewodników
Paulina Jasny
tel.: +48 22 35 55 114
e-mail: pjasny@zamek-krolewski.pl

Obsługa edukatorów
Maciej Antosiewicz
tel.: +48 22 35 55 105
e-mail: mantosiewicz@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ PROTOKOŁU I ORGANIZACJI WYDARZEŃ

e-mail: protokol@zamek-krolewski.pl

Kierownik
Lesław Krzewski
tel.: +48 22 35 55 323
tel. komórkowy: +48 664 118 315
e-mail: lkrzewski@zamek-krolewski.pl

Paweł Gutt
tel.: +48 22 35 55 301
tel. komórkowy: +48 664 118 316
e-mail: pgutt@zamek-krolewski.pl

Marta Smolińska
tel.: +48 22 35 55 336
tel. komórkowy: +48 664 118 373
e-mail: m.smolinska@zamek-krolewski.pl

Regina Lubelska
tel.: +48 22 35 55 374
tel. komórkowy: +48 664 118 313
e-mail: rlubelska@zamek-krolewski.pl

Aleksandra Buszta-Bąk
tel.: +48 22 35 55 326
tel. komórkowy: +48 664 118 304
e-mail: koncerty@zamek-krolewski.pl , abuszta@zamek-krolewski.pl

Beata Nowacka
tel.: +48 22 35 55 347
e-mail: bnowacka@zamek-krolewski.pl

Elżbieta Tararuj
tel.: +48 22 35 55 347
e-mail: etararuj@zamek-krolewski.pl

Małgorzata Witowska
tel.: +48 22 35 55 182
e-mail: mwitowska@zamek-krolewski.pl

obsługa techniczna wydarzeń

Grzegorz Grzegorzek
e-mail: ggrzegorzek@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ OBSŁUGI PUBLICZNOŚCI

Kierownik
Kanga Pierz
tel.: +48 22 35 55 356
e-mail: kpierz@zamek-krolewski.pl

Michał Bechcicki
tel.: +48 22 35 55 170
e-mail: mbechcicki@zamek-krolewski.pl

Barbara Konik
tel.: +48 22 35 55 170
e-mail: bkonik@zamek-krolewski.pl

Rezerwacja i Kasy Biletowe
tel.: +48 22 35 55 338
fax: +48 22 35 55 271
e-mail: rezerwacja@zamek-krolewski.pl

Sklep Muzealny, e-sklep
tel.: +48 22 35 55 264
tel./fax: +48 22 35 55 199
e-mail: sklep@zamek-krolewski.pl
e-mail: esklep@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI

Kierownik
Dorota Piskorska
tel.: +48 22 35 55 340
tel. komórkowy: +48 664 118 314
e-mail: dpiskorska@zamek-krolewski.pl

Szymon Majcherowicz
tel.: +48 22 35 55 306
e-mail: smajcherowicz@zamek-krolewski.pl

Tomir Mazur
tel.: +48 22 35 55 297
e-mail: tmazur@zamek-krolewski.pl

Aleksandra Nawarycz
tel.: +48 22 35 55 306
e-mail: anawarycz@zamek-krolewski.pl

Dorota Parzyszek
tel.: +48 22 35 55 314
e-mail: dparzyszek@zamek-krolewski.pl

Anna Rosochacz
tel.: +48 22 35 55 305
e-mail: arosochacz@zamek-krolewski.pl

Kontakt z mediami

Paulina Szwed-Piestrzeniewicz
tel.: +48 22 35 55 346
e-mail: pszwed@zamek-krolewski.pl

Anna Śmigielska
tel.: +48 22 35 55 221
e-mail: asmigielska@zamek-krolewski.pl

KANCELARIA GŁÓWNA

Agata Wyczółkowska
Barbara Roguska
Aneta Tomaszewska
Monika Zgiet
godziny pracy: 7.00-15.30
tel.: +48 22 35 55 348
e-mail: kancelaria@zamek-krolewski.pl

ARCHIWUM

Kierownik
Kurator
Beata Gadomska
tel.: +48 22 35 55 343
fax: +48 22 35 55 344
e-mail: bgadomska@zamek-krolewski.pl
e-mail: archiwum@zamek-krolewski.pl

Zbiory aktowe

Joanna Łuczak
e-mail: jluczak@zamek-krolewski.pl

Maria Śladowska
e-mail: m.sladowska@zamek-krolewski.pl

tel.: +48 22 35 55 341
fax: +48 22 35 55 344
e-mail: archiwumakt@zamek-krolewski.pl

Zbiory fotograficzne

Joanna Czupryńska
e-mail: jczuprynska@zamek-krolewski.pl

Bożena Radzio
e-mail: bradzio@zamek-krolewski.pl

tel.: fax: +48 22 35 55 344
e-mail: foto@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ DIGITALIZACJI

Kierownik
Zuzanna Paszkowska
e-mail: zkaluta@zamek-krolewski.pl

Małgorzata Niewiadomska
Andrzej Ring
tel.: +48 22 35 55 265
e-mail: fotograf@zamek-krolewski.pl

OCHRONA OBIEKTU

Szef Ochrony
Mariusz Frydrych
tel.: +48 22 35 55 158
e-mail: mfrydrych@zamek-krolewski.pl

Straż Zamkowa
Zastępcy Szefa Ochrony
e-mail: ochrona@zamek-krolewski.pl

Maciej Zdunek
tel.: +48 22 35 55 121
e-mail: mzdunek@zamek-krolewski.pl

Robert Zenik
tel.: +48 22 35 55 129
e-mail: rzenik@zamek-krolewski.pl

Dział Zabezpieczeń
Andrzej Zagórski
tel.: +48 22 35 55 100
e-mail: tz@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ WYDAWNICZY ARX REGIA®

Kierownik
Tatiana Hardej
tel.: +48 22 35 55 253
e-mail: thardej@zamek-krolewski.pl

Redakcja

Monika Baranowska
tel.: +48 22 35 55 243
e-mail: mbaranowska@zamek-krolewski.pl

Anna Bukowska
tel.: +48 22 35 55 232
e-mail: abukowska@zamek-krolewski.pl

Lucyna Wydra
tel.: +48 22 35 55 243
e-mail: lwydra@zamek-krolewski.pl

Małgorzata Sabajtis
tel.: +48 22 35 55 232
e-mail:msabajtis@zamek-krolewski.pl

Anna Wlaźnik
tel.: +48 22 35 55 243
e-mail: awlaznik@zamek-krolewski.pl

OŚRODEK SZTUKI

Kurator
dr Artur Badach
tel.: +48 22 35 55 366
e-mail: sztuka@zamek-krolewski.pl,
e-mail: abadach@zamek-krolewski.pl

Zespół Zbiorów Sztuki

Malarstwo
Alicja Jakubowska
tel.: +48 22 35 55 308
e-mail: ajakubowska@zamek-krolewski.pl

Magdalena Królikiewicz
tel.: +48 22 35 55 363
tel. komórkowy: 664 118 349
e-mail: mkrolikiewicz@zamek-krolewski.pl

Rysunek
Marta Zdańkowska
tel.: +48 22 35 55 369
e-mail: mzdankowska@zamek-krolewski.pl

Grafika
Tomasz Jakubowski
tel.: +48 22 35 55 363
e-mail: tjakubowski@zamek-krolewski.pl

Ceramika i Szkło
dr Anna Szkurłat
tel.: +48 22 35 55 369
e-mail: aszkurlat@zamek-krolewski.pl

Tkaniny
Katarzyna Połujan
tel.: +48 22 35 55 355
e-mail: kpolujan@zamek-krolewski.pl

Meble
Maciej Choynowski
tel.: +48 22 35 55 307
e-mail: mchoynowski@zamek-krolewski.pl

Zegary, brązy i cyna
Konrad Nawrocki
tel.: +48 22 35 55 324
e-mail: knawrocki@zamek-krolewski.pl

Zbrojownia
dr Tomasz Mleczek
tel.: +48 22 35 55 164
e-mail: tmleczek@zamek-krolewski.pl

Rzeźba
Zuzanna Potocka-Szawerdo
tel.: +48 22 35 55 320
e-mail: zpotocka@zamek-krolewski.pl

Kolekcjonerstwo i patronat artystyczny

dr hab. Przemysław Mrozowski
tel.: +48 22 35 55 351
e-mail: pmrozowski@zamek-krolewski.pl

dr Jacek Żukowski
tel.: +48 22 35 55 355
e-mail: jzukowski@zamek-krolewski.pl

dr Angela Sołtys
tel.: +48 22 35 55 358
e-mail: asoltys@zamek-krolewski.pl

dr Mikołaj Baliszewski
tel.: +48 22 35 55 308
e-mail: mbaliszewski@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ PROJEKTÓW NAUKOWYCH I MUZEALNYCH

Kierownik
Paweł Tyszka
tel.: +48 22 35 55 352
e-mail: ptyszka@zamek-krolewski.pl

dr Magdalena Białonowska
tel.: +48 22 35 55 358
e-mail: mbialonowska@zamek-krolewski.pl

Anita Chiron-Mrozowska
tel.: +48 22 35 55 119
e-mail: achiron@zamek-krolewski.pl

Anna Czekaj
tel.: +48 22 35 55 119, +48 664 118 352
e-mail: aczekaj@zamek-krolewski.pl

dr Zbigniew Hundert
tel.: +48 22 35 55 368
e-mail: zhundert@zamek-krolewski.pl

Agnieszka Jędrzejewska-Kurek
tel.: +48 22 35 55 514, +48 664 118 366
e-mail: ajedrzejewska@zamek-krolewski.pl

dr Ewa Włoch
tel. + 48 22 35 55 368
ewloch@zamek-krolewski.pl

Aleksander Temkin
e-mail: atemkin@zamek-krolewski.pl

Sekcja Archeologii
Agnieszka Bocheńska
tel.: +48 22 35 55 546
e-mail: abochenska@zamek-krolewski.pl

Jan Łoziński
tel.: +48 22 35 55 547
e-mail: jlozinski@zamek-krolewski.pl

Rafał Mroczek
tel.: +48 22 35 55 547
e-mail: rmroczek@zamek-krolewski.pl

KURATORIUM PAŁACU POD BLACHĄ

dr Mariusz Klarecki
tel.: 22 35 55 523
e-mail: mklarecki@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ KONSERWACJI

Główny Konserwator
Tomasz Buźniak
tel.: +48 22 35 55 359
e-mail: tbuzniak@zamek-krolewski.pl

Zastępca Głównego Konserwatora
Pracownia Konserwacji Kamienia

Maria Szczypek
tel.: +48 22 35 55 404
e-mail: mszczypek@zamek-krolewski.pl

Pracownia Konserwacji Mebli, Złoceń i Papieru

Kierownik
Bogumiła Krajewska
tel.: +48 22 35 55 318
e-mail: bkrajewska@zamek-krolewski.pl

Teresa Mackiewicz
tel.: +48 22 35 55 401
e-mail: tmackiewicz@zamek-krolewski.pl

Klaudia Sobierajska
tel.: +48 22 35 55 233, 318, 401
e-mail: ksobierajska@zamek-krolewski.pl

dr Katarzyna Garczewska-Semka
tel.: +48 22 35 55 233
e-mail: kgarczewska@zamek-krolewski.pl

Pracownia Konserwacji Tkanin

Kierownik
Joanna Nowak
tel.: +48 22 35 55 259
e-mail: jnowak@zamek-krolewski.pl

Anna Pituch-Sawicka
e-mail: apituch@zamek-krolewski.pl
tel.: +48 22 35 55 259

Bożena Kozłowska
e-mail: bkozlowska@zamek-krolewski.pl
tel.: +48 22 35 55 238

Grażyna Mittag
e-mail: gmittag@zamek-krolewski.pl
tel.: +48 22 35 55 238

Pracownia Konserwacji Malarstwa

Regina Dmowska
tel.: +48 22 35 55 365
e-mail: rdmowska@zamek-krolewski.pl

Magdalena Rogowska
tel.: +48 22 35 55 365
e-mail: mrogowska@zamek-krolewski.pl

Dokumentacja konserwatorska
Roman Szczepaniak
tel.: +48 22 35 55 354
e-mail: rszczepaniak@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ INWENTARZY MUZEALNYCH

Główny Inwentaryzator
Natalia Ładyka
tel.: +48 22 35 55 151
fax: +48 22 35 55 152
e-mail: nladyka@zamek-krolewski.pl
e-mail: inwentarze@zamek-krolewski.pl

Zespół Inwentarzy Muzealnych i Dokumentacji Wystaw
Zastępca Głównego Inwentaryzatora
Bogusława Klat
tel./fax: +48 22 35 55 152
e-mail: bklat@zamek-krolewski.pl

Magazyn Zbiorów Sztuki
Kierownik Zespołu
Teodora Adamska
tel.: +48 22 35 55 362 364, 462, 464
e-mail: mzs@zamek-krolewski.pl

Gabinet Numizmatyczny
Kierownik
Michał Zawadzki
tel.: +48 22 35 55 293, 393
e-mail: mzawadzki@zamek-krolewski.pl

Dział Radców Prawnych
mec. Małgorzata Chwoyka
tel.: +48 22 35 55 422
mec. Andrzej Dębski
tel.: +48 22 35 55 426
mec. Magdalena Sylwestrzak
tel.: +48 22 35 55 424

Dział Zamówień Publicznych
Katarzyna Debis
e-mail: kdebis@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ KADR I SZKOLEŃ

Kierownik
Agnieszka Woźniak
tel.: +48 22 35 55 372
e-mail: awozniak@zamek-krolewski.pl

Izabela Bąk
Joanna Guściora
Katarzyna Oczoś
tel.: +48 22 35 55 332, 433
e-mail: kadry@zamek-krolewski.pl

Stanowisko ds. Socjalnych
Małgorzata Jurczak
tel.: +48 22 35 55 325
e-mail: socjalny@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Kierownik
Agnieszka Serocka
e-mail: aserocka@zamek-krolewski.pl

KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE

Zastępca Głównego Księgowego
Beata Majchrzak
tel.: +48 22 35 55 373
e-mail: b.majchrzak@zamek-krolewski.pl

Dział Ekonomiczny
Kierownik

Aleksandra Wyszyńska
tel.: +48 22 35 55 328
e-mail: ksiegowosc@zamek-krolewski.pl

Dział Rachuby Płac
Kierownik
Anna Ćwiek
tel.: +48 22 35 55 410
e-mail: rachuba@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ INFORMATYKI

Kierownik
Krzysztof Dąbrowski
tel.: +48 22 35 55 469
tel.: +48 664 118 327
e-mail: kdabrowski@zamek-krolewski.pl

DZIAŁY TECHNICZNE

Główny Inżynier
Daniel Dróżdż
tel. komórkowy: 664 118 358
email: ddrozdz@zamek-krolewski.pl

Dział Budowlany
Kierownik

Tamara Czykatowicz
tel.: +48 22 35 55 292
e-mail: tb@zamek-krolewski.pl

Zespół Warsztatów
Andrzej Kuczerenko
tel.: +48 22 35 55 335

Dział Sanitarny
p.o. Kierownika
Marcin Mazur
tel.: +48 22 35 55 370, +48 22 35 55 371
tel. komórkowy +48 664 118 343
e-mail: mmazur@zamek-krolewski.pl

Dział Elektryczny
Kierownik

Janusz Duczman
tel.: +48 22 35 55 330
e-mail: jduczman@zamek-krolewski.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY I OGRODÓW

Kierownik
Pełnomocnik ds. Architektury Krajobrazu i Ogrodów w Zamku Królewskim w Warszawie
Monika Drąg
tel.: +48 22 35 55 360
tel. komórkowy: +48 601 387 230
email: mdrag@zamek-krolewski.pl

Sekcja Porządkowa
Anna Frankowska
e-mail: afrankowska@zamek-krolewski.pl
tel.: +48 22 35 55 242

Sekcja Logistyki
Mirosława Gorzkowska
tel.: +48 22 35 55 491
e-mail: m.gorzkowska@zamek-krolewski.pl

Sekcja Majątkowa
Joanna Zwierz
e-mail: jzwierz@zamek-krolewski.pl
tel.: +48 22 35 55 472

Stanowisko ds. BHP
Paweł Rubaszkiewicz
tel.: +48 22 355 55 322
tel. komórkowy: +48 668 142 661
e-mail: bhp@zamek-krolewski.pl

Inspektor Ochrony Danych
dr Joanna Łukaszyk
e-mail: iod@zamek-krolewski.pl

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
Maciej Zdunek
tel: +48 22 35 55 121
fax: +48 22 35 55 169
tel. komórkowy: +48 501 077 873
e-mail: mzdunek@zamek-krolewski.pl

Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Mariusz Frydrych
tel.: +48 22 35 55 158
e-mail: mfrydrych@zamek-krolewski.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Monika Zgiet
e-mail: mzgiet@zamek-krolewski.pl