Koncert inauguracyjny cyklu "Rok Wazowski", 3 lutego 2019 r.

 
     
 • Andrzej Kosendiak, fot. Łukasz Rajchert
 • Aldona Bartnik
 • Matthew Venner, fot. TallWall Media
 • Piotr Łykowski
 • Maciej Gocman
 • Benjamin Glaubitz
 • Tomáš Král, fot. Barbara Dietl
 • Jaromír Nosek, fot. P. Kornfeld
 • Wrocław Baroque Ensamble, fot. Łukasz Rajchert
 •  

3 lutego 2019 r.

godz. 18.00

Sala Wielka

Program:

Marcin Mielczewski – Vesperae Dominicales, Credidi, Nisi Dominus, Lauda Jerusalem, Laetatus Sum, Canzony

Wykonawcy:

Andrzej Kosendiak – dyrygent

Aldona Bartnik, Aleksandra Turalska – soprany

Matthew Venner, Piotr Łykowski – kontratenory

Maciej Gocman, Benjamin Glaubitz – tenory

Tomaš Kral, Jaromir Nosek – basy

Wrocław Baroque Ensemble


Marcin Mielczewski był najszerzej znanym w Europie kompozytorem polskim epoki baroku. Ten fakt zasługuje na szczególną uwagę. Jego utwory grano w ośrodkach niemieckich, w Danii, Gdańsku, na Śląsku, Morawach, Słowacji i Ukrainie, w Rosji i przypuszczalnie nawet w Paryżu. W swojej twórczości posługiwał się charakterystyczną dla siebie techniką koncertującą zarówno w instrumentalnych canzonach oraz utworach wokalno-instrumentalnych o niewielkiej obsadzie, jak i monumentalnych utworach wielochórowych budowanych na zasadzie dialogu solo – tutti.

Mielczewski nawiązywał do rozwiązań kompozytorów weneckich, takich jak Claudio Monteverdi czy Giovanni Rovetta oraz rzymskich, znanych mu  z dworu królewskiego polskich Wazów, takich jak Giovanni Francesco Anerio czy Marco Scacchi, jak również bolońskich, takich jak Girolamo Giaccobi.

W swoich utworach wykorzystywał także melodie pieśni i tańców, zwłaszcza popularnych w Polsce. Styl koncertujący był wykładnikiem nowoczesnego myślenia i właściwie zdominował XVII oraz XVIII wiek.

Obecnie cały znany dorobek Mielczewskiego obejmuje ponad sto dwadzieścia kompozycji. Około sześćdziesięciu z nich zachowało się w całości (dwie w formie druku, reszta w rękopiśmiennych odpisach), około trzydziestu innych – we fragmentach, pozostałe znane są tylko z tytułu. Wśród zachowanych dzieł zdecydowaną większość stanowią utwory religijne z tekstem łacińskim, wykonywane przez zespoły śpiewaków z towarzyszeniem instrumentów lub a cappella.

Rękopiśmienne kopie (na ogół niedatowane, ale pochodzące z drugiej połowy XVII wieku) obecnie znajdują się w archiwach w Berlinie (m.in. zbiór z dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu), Paryżu, Kromieryżu, Lewoczy i Wilnie, a także w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Niektóre kompozycje, znajdujące się do II wojny światowej w naszym kraju, uważa się za zaginione i znane są one tylko z XX-wiecznych kopii lub fotografii.

waza