Warszawska Opera Kameralna, 9 grudnia 2018 r.

Koncert w ramach cyklu WOK Baroque:

Jan Sebastian Bach
WEIHNACHTS-ORATORIUM

9 grudnia 2018 r.

godz. 18.00

Sala Wielka

Korona bachowskiego kanonu

Tym, czym dla malarstwa są dzieła Caravaggia i Michała Anioła, dla sztuki i techniki spuścizna Leonarda da Vinci, tym dla muzyki jest oratoryjne opus magnum Jana Sebastiana Bacha. Obok muzyki pasyjnej oraz Wielkiej Mszy h-moll, Oratorium na Boże Narodzenie – Weihnachts-Oratorium wraz z oratorium skomponowanym na czas wielkanocny i Magnificatem D-dur, stanowią najdoskonalszy owoc muzyki barokowej, najwybitniejszy wykwit kultury muzyki w ogóle.  Bez podziału na style, gatunki i epoki. Świat Weihachts-Oratorium pierwszy raz usłyszał w 1734 roku w dzień Narodzin Pana. Od tego czasu trwa jego tryumfalny pochód przez estrady i wykonania w świątyniach całego świata. Sześcioczęściowe, blisko trzygodzinne dzieło opisuje narodziny Jezusa, w części drugiej – objawienie pasterzom, część trzecia poświęcona jest adoracji pasterzy, czwarta – obrzezaniu i nadaniu imienia. Piąta opisuje podróż mędrców ze Wschodu, a szósta ich adorację.

Wykonanie Warszawskiej Opery Kameralnej odwołuje się do najbardziej rygorystycznych norm interpretacji, wg zasad HIP, czyli wykonawstwa historycznie poinformowanego. Filarem koncertu będzie Zespół Instrumentów Dawnych WOK – Musicae Antiquae Collegium Varsoviense.

Bilety w cenie: normalny 60 zł, ulgowy 30 zł dostępne na stronie www.bilety.operakameralna.pl i w kasie biletowej WOK (tel. 22 831 22 40), a także w Zamku na godzinę przed koncertem