Międzynarodowa konferencja "Ogrody historyczne: autentyzm, ochrona i zarządzanie"

Międzynarodowa  konferencja

Ogrody historyczne: autentyzm, ochrona i zarządzanie

2527 września 2019 r.

Biblioteka Królewska

Konferencja odbywa się w roku zakończenia procesu odtwarzania Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie, które uroczyście otwarto 11 maja. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla Zamku Królewskiego, który oczekiwał na swe ogrody niemal od początku istnienia. Symbolika tego wydarzenia pozwala stwierdzić, iż powstanie Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie kończy właściwy proces restytucji Zamku jako siedziby królów i Rzeczypospolitej oraz całego Starego Miasta.

Aby podkreślić to wydarzenie i zwrócić uwagę na problematykę rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych w Polsce i Europie, Zamek Królewski zaplanował Międzynarodową Konferencję, która zajmie się tematyką autentyzmu, ochrony i zarządzania współczesnego ogrodów i parków zabytkowych.

W programie konferencji przewidziano łącznie ponad piętnastu prelegentów, w tym z zagranicy i z Polski. Uczestnicy konferencji zwiedzą dwie rezydencje królewskie: Zamek Królewski wraz z odtworzonymi Ogrodami oraz Łazienki Królewskie w Warszawie. Dyskusja odbywać się będzie w trzech panelach tematycznych, a językami konferencji będą polski, angielski i niemiecki (zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne).

Panel pierwszy poruszy tematykę autentyzmu w odniesieniu do zabytkowych ogrodów i parków. Wspomniany będzie Dokument z Nara o autentyzmie oraz wykładnia Karty Florenckiej w tym temacie. Omówione zostanie rozumienie autentyzmu w odniesieniu do różnych doktryn konserwatorskich, autentyzm miejsca, kryteria jakie kierują oceną autentyczności zabytku, a panel podsumuje dywagacja czy istnieje możliwość ustalenia obowiązującego jednolitego kanonu piękna dla ogrodów zabytkowych.

Panel drugi dotyczyć będzie ochrony zabytkowych założeń ogrodowych. Porównana zostanie ochrona i konserwacja ogrodów i parków znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO z obiektami chronionymi wpisem do rejestru. Kolejno wskazane zostaną różnice pomiędzy uwarunkowaniami w ochronie i konserwacji ogrodów historycznych w Polsce i Europie. Przytoczone zostaną również pozytywne przykłady ochrony ogrodów zabytkowych z Polski i Europy.

Panel trzeci przeniesie słuchaczy do praktycznych aspektów ochrony i konserwacji ogrodów zabytkowych. Na przykładach z Polski i Europy poznają oni problematykę zarządzania obiektami wpisanymi do rejestru zabytków w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Polsce. Przedstawiony zostanie też przebieg rekonstrukcji Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie z naciskiem na historyczną ochronę miejsca i czasu.

Nad poprawnym przebiegiem i realizacją zaplanowanych tematów w poszczególnych panelach tematycznych konferencji będą czuwać moderatorzy danych paneli oraz Komitet Honorowy konferencji w skład którego wejdą Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Profesor dr hab. Wojciech Fałkowski jako gospodarz konferencji oraz przedstawiciele głównych szkół architektury krajobrazu w Polsce.


Opłata za udział w konferencji: 345 zł

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy: architektów, projektantów, architektów krajobrazu, ogrodników, historyków sztuki (w tym ogrodowej), historyków, konserwatorów, urzędników oraz wszystkich, którzy są miłośnikami szeroko rozumianej sztuki ogrodowej.

Szczegółowy program oraz rejestracja: http://noweogrodywarszawy.pl/

oh