wladza_i_architektura_plakat

Władza i architektura.

Rezydencje monarchów

i siedziby władz państwowych

w Europie formy i funkcje

(XV – XXI w.)

 

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRE

zorganizowana z okazji 30. rocznicy udostępnienia

Zamku Królewskiego w Warszawie zwiedzającym

 Sala Wielka

 9 11 kwietnia 2014 r.

 

Program Konferencji

Strona internetowa Konferencji

 

Pod honorowym patronatem

Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr. hab. Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk

 

Celem konferencji Władza i architektura jest przedstawienie zasad powstawania i funkcjonowania najważniejszych rezydencji europejskich w szczytowym okresie ich świetności. Ośrodki władzy w Rzeczypospolitej zostaną porównane z rezydencjami w Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Szwecji, Włoszech i na Węgrzech. Ukazane zostaną związki między ich formami architektoniczno-przestrzennymi a pełnionymi przez nie funkcjami dworskimi, administracyjnymi, ustawodawczymi i sądowniczymi. Omówione zostaną także zależności między architekturą a uwarunkowaniami ustrojowymi, politycznymi, społecznymi i kulturalnymi na przykładzie różnych modeli państw.

 

Referatową część konferencji uzupełni prezentacja poświęcona skarbom odkrytym w ramach projektu Wisła 1656 1906 2009 oraz koncert specjalnie dostosowany do problematyki konferencji. Trzydniowe obrady zwieńczy panel dyskusyjny poświęcony roli i funkcjom rezydencji historycznych we współczesnej Europie, w którym wezmą udział goście specjalni – dyrektorzy i reprezentanci muzeów-rezydencji.

 

Konferencja  Władza i architektura inauguruje Projekt Rezydencje Europy. PRE to cykl sesji naukowych, przygotowywanych pod auspicjami Zamku, poświęconych szeroko rozumianej tematyce rezydencjonalnej, dworskiej i ceremonialnej, a organizowanych co dwa lata. To także towarzyszące im publikacje pokonferencyjne i strona internetowa. 

 

Projekt jest kierowany przede wszystkim do pracowników instytucji badawczych i muzealnych, a także członków stowarzyszeń naukowych, nauczycieli, studentów, przewodników i osób pasjonujących się tematyką rezydencji, władzy królewskiej i ceremoniału, a wreszcie do tych wszystkich, którzy dopiero zaczynają rozwijać swoje zainteresowania w tym zakresie.

 

Konferencja ma charakter otwarty, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego

http://residencesofeurope.pl/registration/

Dokonanie rejestracji gwarantuje rezerwację miejsca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, otrzymanie pakietu konferencyjnego z imiennym identyfikatorem oraz udział w koncercie.
 

Dwudziestominutowe referaty będą wygłaszane w językach: angielskim i polskim. Towarzyszyć im będzie tłumaczenie symultaniczne.

 

Zaproszeni prelegenci:

Prof. Waldemar Baraniewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska)
Prof. Mykola Bevz, Nacionalnyj Universitet Lvivska Politechnika (Ukraina)
Prof. Martine Boiteux, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paryż-Rzym (Francja,Włochy)
Agnieszka Bocheńska, Zamek Królewski w Warszawie (Polska)
Prof. Fernando Checa Cremades, La Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania)
Prof. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Prof. Juliusz A. Chrościcki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Dr Vydas Dolinskas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Litwa)
Prof. Małgorzata Karpińska, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Prof. György Kelényi, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Węgry)
Dr Hubert Kowalski, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Prof. Aleksandr Ławrientiew, Vysšaâ Škola Ekonomiki (Rosja)
Dr hab. Piotr Majewski, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Polska)
Prof. Matthias Müller, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Niemcy)
Prof. Stanisław Mossakowski, Polska Akademia Nauk (Polska)
Dr Emilia Olechnowicz, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (Polska)
Dr Fabian Persson, Linnéuniversitetet (Szwecja)
Konrad Pyzel, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Polska)
Dr Dries Raeymaekers, Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia)
Prof. Gérard Sabatier, Centre de recherche du château de Versailles (Francja)
Dr José Luis Sancho, Patrimonio Nacional (Hiszpania)
Dr Jonathan Spangler, Manchester Metropolitan University, Society for Court Studies – UK Committee (Wielka Brytania)
Giles Waterfield, Royal Collection Studies, Courtauld Institute of Art (Wielka Brytania)
Marek Wrede, Zamek Królewski w Warszawie (Polska)
Prof. Karl Vocelka, Universität Wien (Austria)
Prof. Tadeusz J. Żuchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 

 

Patronaty honorowe:

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PAN
     

 

 

Partnerzy:

 

Niemiecki Instytut Historyczny Instytut Historyczny UW Instytut Historii Sztuki Towarzystwo Miłośników Historii
       

 

 

Patronaty medialne:

Polskie Radio TVP Historia Gazeta Wyborcza Spotkania z zabytkami
       
HistMag Stolica

The Warsaw Voice

Newseek Historia
       
 

Sponsorzy:

 

Fundacja Teresy Sahakian FWPN STOART
     

 

Tłumaczenie i obsługa techniczna:

 

Lidex
Lidex

 

Organizatorzy konferencji:
Anna Czarniecka, a.czarniecka@zamek-krolewski.pl, tel. +48 22 35 55 352
Przemyslaw Deles, p.deles@zamek-krolewski.pl, tel. +48 22 35 55 368
Paweł Tyszka, p.tyszka@zamek-krolewski.pl, +48 22 35 55 316/302
 

 

Wykłady towarzyszące Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Władza i architektura"

Wykłady towarzyszące I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie – formy i funkcje (XV – XXI w.) organizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 911 kwietnia 2014 r.:

 

Spotkania odbywały się w niedziele o godz. 13.00.

Odbiór bezpłatnych biletów – w kasie.

 

Archiwum spotkań:

 


Source URL: https://zamek-krolewski.pl/node/720