Cykl wykładów Rok Wazowski

Cykl wykładów związanych z okresem panowania dynastii Wazów w Polsce pozwoli przyjrzeć się tej epoce od strony społeczno-ustrojowej, kulturowej, historycznej, archeologiczno-architektonicznej i militarnej. Wystąpieniom towarzyszyć będzie prezentacja dokumentacji fotograficznej oraz źródeł ikonograficznych.

Wykłady odbywają się w Sali Odczytowej (Kinowej) w środy o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 12.00.

Bilety wstępu w cenie 10 zł dostępne w kasie Zamku oraz online

UWAGA! W dniu wykładu bilet upoważnia również do zwiedzenia wystawy Świat polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka.


Archiwum spotkań:

10 lutego 2019 r. – Król się żeni! "Rolka sztokholmska" – skarb Zamku Królewskiego w Warszawie. Prowadzenie: Marta Zdańkowska

20 lutego 2019 r. – Zarys historii polskiej husarii. Prowadzenie: dr Tomasz Mleczek

23 lutego 2019 r. – Odkrycia reliktów fortyfikacji wazowskich na skarpie wschodniej. Omówienie wyników badań archeologicznych i architektonicznych. Prowadzenie: Rafał Mroczek (Dział Archeologii Zamku Królewskiego w Warszawie), Małgorzata Pastewka (Pracownia Architektoniczno-Konserwatorska Fronton), Loża Masońska

10 marca 2019 r. – Szwedzi i Finowie wierni Zygmuntowi III na uchodźstwie w Rzeczypospolitej. Prowadzenie: dr hab. Wojciech Krawczuk

20 marca 2019 r. – Aliquod singularis. Kolekcje królewskie w XVII wieku: przypadek Wazów polskich. Prowadzenie: prof. Michał Mencfel

14 kwietnia 2019 r. – Czy misjonarze katoliccy mogli liczyć na poparcie Polskich królów z dynastii Wazów? Prowadzenie: dr Natalia Królikowska-Jedlińska

24 kwietnia 2019 r. – Między Warszawą a Moskwą. Ikony w Rzeczypospolitej epoki Wazów. Prowadzenie: dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska

15 maja 2019 r. – Powiew baroku. Architekt Constantino Tencalla i inni. Prowadzenie: Beata Artymowska

19 maja 2019 r. – Allaputryna, wizina i indyki. Kuchnia polska w epoce Wazów. Prowadzenie: prof. Jarosław Dumanowski

25 maja 2019 r. – Obrona i zdobywanie Zamku Warszawskiego w dobie wojen szwedzkich. Prowadzenie: prof. Mirosław Nagielski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

9 czerwca 2019 r. – „(...) wystroiła mi ją tyż cale po francusku..." – zmiany w ubiorach polskich szlachcianek za sprawą Ludwiki Marii Gonzagi. Prowadzenie: Elżbieta Dunin-Wąsowicz

19 czerwca 2019 r. – „W złoto i perły szyję miewałam ubraną abym światu nad inne była pokazaną” – wystawa klejnotów polskich XVI-XVII w. w Zamku Królewskim. Prowadzenie: Anna Saratowicz-Dudyńska, Dariusz Nowacki

17 lipca 2019 r. – Klejnoty miłosne w XVII-wiecznej Polsce. Prowadzenie: dr Jacek Żukowski

28 lipca 2019 r. – Król szuka żony. Polityka matrymonialna polskich Wazów. Prowadzenie: dr Aleksandra Barwicka-Makula

21 sierpnia 2019 – Burzliwe losy Krystyny Wazówny, czyli Szwedka w Rzymie. Prowadzenie: Magdalena Tworzowska

8 września 2019 – Wojna na kredyt. Szwedzkie rabunki w Rzeczypospolitej połowy XVII w., Prowadzenie: dr Katarzyna Wagner

18 września 2019 – Mecenat artystyczny Wazów. Prowadzenie: dr Artur Badach

16 października 2019 – Piórem poety. Wazowie w twórczości epickiej i okolicznościowej Samuela Twardowskiego. Prowadzenie: dr hab. Roman Krzywy, prof. UW

27 października 2019 – Teatr na dworze królewskim Władysława IV. Prowadzenie: Joanna Szumańska

13 listopada 2019 – Sztuka holenderska w Rzeczypospolitej doby Wazów. Prowadzenie: Alicja Jakubowska

24 listopada 2019 – Dlaczego Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy? Krótka historia krakowskiego smogu. Prowadzenie: dr Rafał Szmytka

27 listopada 2019 – Villa Regia / Pałac Kazimierzowski. Dzieje wazowskiej rezydencji w świetle interdyscyplinarnych badań dna Wisły. Prowadzenie: dr hab. Hubert Kowalski

8 grudnia 2019 – Wazowie i Rzeczpospolita w polityce zagranicznej Francji. Prowadzenie:dr hab. Aleksandra Skrzypietz


18 grudnia 2019 – Malarze z Prus Królewskich w służbie dworu polskich Wazów. Prowadzenie: dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK

Animacja:

yt


Source URL: https://zamek-krolewski.pl/node/717