Dziedziniec Wielki pow. 3 293 m2, z fasadami, które są odbiciem wielowiekowych dziejów gmachu zamkowego (fasada gotycka, wczesnobarokowa fasada zachodnia, fasada skrzydła południowego). Przebudowany przez ostatniego monarchę. Dekoracja kamieniarska fasad odkrywa uratowane z gruzów fragmenty, wkomponowane w portale bram i obramienia okien.


Source URL: https://zamek-krolewski.pl/node/1125