"Akademia Sztuk Dawnych"

Zapraszamy na zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach akcji Zima w Zamku:

Akademia Sztuk Dawnych

(wykłady i warsztaty na wystawie Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej)

28 stycznia1 lutego 2019 r.

godz. 10.0013.00

zbiórka w pałacu Pod Blachą

Program zajęć:

28 stycznia 2019 r.

Józef Piłsudski. Blaski i cienie wielkiego wodza – wykład

Wolność czy niepodległość? – warsztat filozoficzny

29 stycznia 2019 r.

Przez muzykę do niepodległości. Ignacy Paderewski – wykład

Znaki postępu. Technika i codzienność Niepodległej – konwersatorium

30 stycznia 2019 r.

Pracy i chleba. Nowoczesne partie polityczne wobec niepodległości Polski – wykład

Warsztat filozoficzny: Kto jest prawdziwym Polakiem? Patriotyzm i nacjonalizm – warsztat filozoficzny

31 stycznia 2019 r.

Kto ty jesteś? Trudne sprawy konfliktów narodowych – wykład

Jaki znak Twój? – Orzeł Biały. Historia polskiego hymnu, barwy, godła – konwersatorium

1 lutego 2019 r.

Pół żartem, pół serio. Sztuka (Nie)podległej – wykład

Mapa stulecia. Jak widzisz współczesną Polskę... – warsztaty plastyczne

Informacje i zapisy:

pdm@zamek-krolewski.pl,  tel. 22 35 55 291

Bilety w cenie 5 zł dostępne w kasie Zamku