Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Osoba niewidoma może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem. Dla grup mamy ofertę zajęć, prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych edukatorów, podczas których jest możliwość poznawania wybranych eksponatów za pomocą dotyku. Zajęcia grupowe organizujemy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Działem Oświatowym.

W ramach cyklu „Zamek dostępny” organizujemy zajęcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku na wystawach czasowych. Informacje o terminach spotkań na stronie internetowej: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/aktualnosci

Winda ułatwia dotarcie z parteru na I i II piętro, a także do Piwnic, gdzie znajdują się szatnia, toalety, audio przewodniki i Sala Odczytowo-Kinowa.

Na Parterze (Galeria Lanckorońskich - Obrazy Rembrandta, Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej) pojedyncze stopnie zostały wyrównane podjazdami. Sale zamkowe na pierwszym piętrze (Apartament Wielki, Królewski i Sale Sejmowe) nie posiadają żadnych barier architektonicznych.

W Punkcie Informacji Zamku Królewskiego są na stałe dostępne do wypożyczenia mapy i opisy sal w alfabecie Braille'a

d

Osobom niewidomym i niedowidzącym przysługuje bilet ulgowy.

Osoby niewidome i niedowidzące mogą pełniej niż dotąd zwiedzać wybrane pomieszczenia Zamku Królewskiego.

W ramach projektu Muzeum "Poza Ciszą i Ciemnością" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prowadzonego przez Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", sześć sal z Apartamentu Wielkiego i Królewskiego wzbogaconych zostało opisami utworzonymi w systemie audiodeskrypcji*.

Dzięki nagraniom można poznawać muzeum ze swego domu lub, po wgraniu plików mp3 do odtwarzacza, zwiedzać muzeum i ekspozycję na miejscu. Dostępne są również do wypożyczenia w Dziale Oświatowym odtwarzacze plików mp3 z wgranymi opisami sal.

Autorkami audiodeskrypcji są Izabela Künstler i Urszula Butkiewicz. Opisom towarzyszy muzyka w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia. Czyta Stefan Knothe.
Dla osób, którym muzyka utrudnia odbiór tekstu, przewidziane zostały także nagrania zawierające wyłącznie głos lektora.

"Poza Ciszą i Ciemnością" to ogólnopolski i innowacyjny projekt kulturalny prowadzony od 2008 r. przez Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Jest to pierwsza w Polsce inicjatywa polegająca na kompleksowym udostępnianiu kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Obejmuje teatr, kino i muzeum. W ramach projektu zostało udostępnionych 26 spektakli, które obejrzało 700 osób w 9 polskich teatrach, opracowana została audiodeskrypcja do 22 filmów, w pokazach których uczestniczyło 3000 osób oraz wykonane zostały 3 adaptacje w obiektach muzealnych: Muzeum Powstania Warszawskiego, 6 sal w Zamku Królewskim i wystawa w Królikarni (Muzeum Narodowe). Wydano również cztery filmy na DVD z audiodeskrypcją i napisami dostępne w ogólnej sprzedaży. Projekt "Poza Ciszą i Ciemnością" otrzymał w maju 2011 roku Nagrodę Mieszkańców w konkursie S3KTORY 2010 organizowanym przez Urząd m.st. Warszawy.

Anna Żórawska
koordynatorka projektów Poza Ciszą i Ciemnością
rzecznik współpracy i rozwoju
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą

* Audiodeskrypcja to technika narracyjna, która za pomocą dodatkowych, werbalnych opisów udostępnia odbiór treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym; malowanie słowem mające osobom niewidomym ułatwić odbiór sztuk wizualnych.
Teksty łączą treści merytoryczne z informacjami ułatwiającymi poruszanie się po wnętrzu. Opisy, wykorzystujące porównania, odwołujące się do zjawisk znanych z życia codziennego, skonstruowane zgodnie z zasadą "od ogółu do szczegółu", ułatwiają stworzenie w umyśle wyobrażenia.

Audiodeskrypcje