Cykl wykładów "Rok Wazowski"

Cykl trzech wykładów związanych z okresem panowania dynastii Wazów w Polsce pozwoli przyjrzeć się tej epoce od strony społeczno-ustrojowej, archeologiczno-architektonicznej, historycznej i militarnej. Wystąpieniom towarzyszyć będzie prezentacja dokumentacji fotograficznej oraz źródeł ikonograficznych.

godz. 13.00

Bilety wstępu w cenie 5 zł


23 lutego 2019 r. – Odkrycia reliktów fortyfikacji wazowskich na skarpie wschodniej. Omówienie wyników badań archeologicznych i architektonicznych. Prowadzenie: Rafał Mroczek (Dział Archeologii Zamku Królewskiego w Warszawie), Małgorzata Pastewka (Pracownia Architektoniczno-Konserwatorska Fronton), Loża Masońska

30 marca 2019 r. – Pozostałości fortyfikacji wazowskich Zamku Królewskiego w Warszawie na tle założeń obronnych tego czasu w Polsce. Prowadzenie: prof. Bogusław Dybaś (PAN, Wiedeń), Loża Masońska

25 maja 2019 r. – Obrona i zdobywanie Zamku Warszawskiego w dobie wojen szwedzkich. Prowadzenie: prof. Mirosław Nagielski (Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego), Sala Odczytowa (Kinowa)

Po każdym z wykładów pracownicy Działu Archeologicznego zapraszają na specjalne oprowadzanie po reliktach fortyfikacji, eksponowanych na terenie Arkad Kubickiego.

waza


plakat