Cykl wykładów "36 x Rembrandt"


Cykl wykładów 36 x Rembrandt

Sala Odczytowo-Kinowa

13 października 2019 r., godz. 13.00

Rembrandt w galerii króla Stanisława Augusta

Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie – dwa dzieła Rembrandta z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie, należały niegdyś do zbiorów ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta. Był on znany jako wielki kolekcjoner, patron kultury, sztuki i artystów, który pod koniec swego panowania zgromadził kolekcję liczącą niemalże 2500 obrazów. Analiza zawartości tego zbioru pozwala poznać gust króla, jak również ocenić, na ile wpisywał się on w tendencje epoki. Poza zamkowymi dziełami Rembrandta, król posiadał jeszcze 11 płócien uznawanych ówcześnie za oryginalne prace mistrza, a 30 innych obrazów z kolekcji króla wiązano wówczas z kręgiem holenderskiego artysty. Wykład będzie poświęcony predylekcji Stanisława Augusta do sztuki Rembrandta, z intencją odpowiedzenia na pytanie, na ile jego upodobanie wpisywało się w ówczesne gusta kolekcjonerskie i estetyczne.

Prowadzenie: Magdalena Królikiewicz (kurator wystawy, Ośrodek Sztuki, Dział Malarstwa, Zamek Królewski w Warszawie)

Magdalena Królikiewicz, adiunkt w Dziale Malarstwa w Ośrodku Sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Historyk sztuki, prawnik, absolwentka Uniwersytetu w Utrechcie. Zainteresowania badawcze: malarstwo holenderskie i flamandzkie XVII w., kolekcjonerstwo, muzeologia.

18 października 2019 r., godz. 17.00

Rembrandt iluzjonista

Prowadzenie: prof. Antoni Ziemba (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)

20 października 2019 r., godz. 13.00

Kim jest „Mona Lisa” z Warszawy? Niezwykłe losy zamkowych obrazów Rembrandta

Prowadzenie: Regina Dmowska (Dział Konserwacji Malarstwa, Zamek Królewski w Warszawie)

25 października 2019 r., godz. 17.00

Ostatnia z rodu. Pamiątki rodzinne i osobiste po Karolinie Lanckorońskiej w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum

Prowadzenie: dr Monika Myszor-Ciecieląg (Muzeum Narodowe w Warszawie, Archiwum)

3 listopada 2019 r., godz. 13.00

Rembrandt van Rijn jako twórca rycin

Prowadzenie: dr hab. Jolanta Talbierska (Kierownik Gabinetu Rycin UW)


Bilety w cenie 10 zł (dostępne w kasie Zamku oraz online) upoważniają także do wstępu na wystawę 36 x Rembrandt (w dniu prelekcji).