Dr Tomasz Mleczek - absolwent Wydziału Historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, historyk wojskowości, bronioznawca średniowiecza i epoki nowożytnej, kustosz zbiorów Gabinetu Genealogiczno-Heraldycznego Zamku Królewskiego w Warszawie, prywatnie czynny rekonstruktor epoki grunwaldzkiej.