dr Marzena Godzińska - antropolog kultury, pracownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się kulturą tradycyjną ludów tureckich w Turcji i Azji Środkowej. Prowadzi badania terenowe i archiwalne poświęcone filcownictwu tureckiemu, mniejszościom etnicznym i religijnym w Turcji, kulturze wsi Adampol-Polonezköy, alewitom tureckim. Współautorka książki Adampol-Polonezköy – między polskością a tureckością. Monografia współczesnej wsi, (D. Cichocki, M. Godzińska), Warszawa 2006.