Jakub Wódka

dr Jakub Wódka - z wykształcenia  politolog (Szkoła Główna Handlowa) i turkolog (Uniwersytet Warszawski). Uzyskał doktorat w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie obecnie jest adiunktem. Autor kilku monografii, w tym pracy Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne. Publikował m.in. w Insight Turkey, Journal of Balkan and Near Eastern Studies oraz Southeast European and Black Sea Studies.