Piotr Kroll

Dr Piotr Kroll – historyk, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów ds. doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii przy MEN. Prowadzi badania naukowe nad dziejami nowożytnej Ukrainy, historią Kozaczyzny zaporoskiej oraz stosunków polsko-ukraińskich/kozackich w XVI-XVII wieku.

Autor publikacji Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660, Warszawa 2008.