Kazimierz Kozica

dr Kazimierz Kozica (ur. 1965 r.) – w 1990 roku ukończył studia geograficzne ze specjalizacją kartografia na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie obronił również doktorat (Występowanie stawów milickich i zmiany ich linii brzegowej na dawnych i współczesnych mapach wielkoskalowych, Uniwersytet Wrocławski, 1998; praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Pawlaka).

W latach 1989 – 1999 zatrudniony w Zakładzie Kartografii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku asystenta, później adiunkta. Od 1999 do 2009 r. współpracował z dr. Tomaszem Niewodniczańskim. Od kwietnia 2009 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zamku Królewskim w Warszawie, w roku 2009 mianowany kustoszem dyplomowanym. Uczestnik wielu konferencji i sesji naukowych z zakresu historii kartografii w Polsce i za granicą (Niemcy, Belgia, Grecja, Łotwa, Francja).

Autor publikacji z zakresu historii kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem historii kartografii Polski i Śląska (Mapa Śląska Martina Helwiga i jej nieznane wydanie z 1612 roku, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 36) oraz środkowej i wschodniej Europy. Uczestniczył w organizowaniu wystaw historyczno-kartograficznych z kolekcji dra Tomasza Niewodniczańskiego, jest także autorem oraz współautorem towarzyszących im katalogów (Imago Poloniae, Berlin, Warszawa 2002, Kraków, Wrocław 2003, Darmstadt 2004; Imago Lithuaniae, Wilno 2002; DantiscumEmporium, Gdańsk 2004, Emden 2005; Magna Regio, Luksemburg 2007, Trier 2009; Imago Ukrainae, Kijów, Lwów – planowana). Inne wystawy: Silesia et Wratislaviamapa Śląska Martina Helwiga w kartografii śląskiej (1561–1889), Wrocław 2014; Europa, Polska, Warszawa na przestrzeni wieków w geodezji i kartografii, Warszawa 2015.