prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk – profesor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, badacz epoki nowożytnej, zwłaszcza dziejów Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego, a także historii imperiów oraz ich pograniczy w ujęciu porównawczym. Wiceprezydent CIEPO (Comité International d’Études Pre-ottomanes et Ottomanes), członek honorowy Tureckiego Towarzystwa Historycznego. Publikował i wykładał w Polsce, jak również za granicą, m.in. we Francji, USA i Japonii. Autor m.in. książek: Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672–1699 (Warszawa 1994), Turcja (Warszawa 2011), Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego (Warszawa 2013).