Dariusz Cichocki - językoznawca, pracownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz Adampola. Współautor książki Adampol-Polonezköy – między polskością a tureckością. Monografia współczesnej wsi, (D. Cichocki, M. Godzińska), Warszawa 2006.