Bogusław R. Zagórski – arabista i islamista, specjalista z zakresu geografii historycznej, kartografii i nazewnictwa geograficznego Muzułmańskiego Wschodu, założyciel i dyrektor Instytutu Ibn Chalduna, wykładowca cywilizacji islamu w Collegium Civitas (Warszawa), członek KSNG – Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski (GUGiK, Warszawa) oraz UNGEGN – United Nations Group of Experts on Geographic Names (New York).