dr Beata Biedrońska-Słota

Historyk sztuki, kustosz dyplomowany, wieloletni kierownik Działu Tkanin w Muzeum Narodowym w Krakowie.  W 1985 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych nadany przez Uniwersytet Jagielloński na podstawie pracy „Kobierce perskie tzw. polskie. Studium nad budową i znaczeniem ornamentu w sztuce islamu” ,napisanej pod kierunkiem prof. Lecha Kalinowskiego.

Komisarz wielu wystaw m.in.: „Kobierce tureckie” Kraków 1980; "Orient w sztuce polskiej" Kraków 1992;  "Ormianie polscy. Niezależność i integracja" Kraków 2000; „Wachlarze Zachodu i Wschodu” Kraków 2001; "Sztuka perska" (współkomisarz) Warszawa i Kraków 2002; „Za modą przez wieki” Kraków 2003; w tym samym roku zorganizowała w Muzeum Narodowym w Krakowie pierwszą  międzynarodową  Konferencję Komitetu Kostiumologicznego ICOM „The Crossroads of Costume and Textikles in Poland”; „Kilimy i batiki z pracowni krakowskich (1900-1930)”; Kraków 2004 „Sarmatyzm. Sen o potędze” Kraków 2010; „Złote czasy Rzeczypospolitej”  Madryt 2011.

Autorka wielu publikacji, wśród których najważniejsze to: "Kobierce tureckie" Kraków 1985; "Kobierce perskie tzw. polskie. Studium nad budową i znaczeniem ornamentu w sztuce islamu" Folia Historiae Artium 1987; "Katalog tkanin perskich” 2002; "Polski ubiór narodowy zwany kontuszowym" 2005; „Tkaniny orientalne w Polsce- gust czy tradycja?” , Warszawa 2010; „Persian Sashes Preserved in Polish Collection” w: Carpets and Textiles in the Iranian World 1400-1700, Oxford 2010.

Wykłada na wydziale scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach historię ubiorów i tkaniny artystycznej.  Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności; członek Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; członek Komitetu Kostiumologicznego CCICOM, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki;  prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.