•  

Agnieszka Ayşen Kaim - doktor turkologii, orientalistka, Polka tureckiego pochodzenia, tłumaczka języka tureckiego, adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Wraz ze Stowarzyszeniem "Grupa Studnia O." działa jako opowiadaczka, realizując projekty kulturalne w kraju i za granicą. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, przekładów literackich oraz filmowych. W 2015 roku ukazała się autorska opowieść dla dzieci i młodzieży Bahar znaczy Wiosna, wyd. Poławiacze Pereł, nominowana do nagrody literackiej w konkursie Książka Roku 2016 PS IBBY (III miejsce). Obszar zainteresowań badawczych: literatura ustna i teatr tradycyjny Bliskiego Wschodu, współczesna kinematografia turecka, okcydent a orient, wpływy orientalne na Bałkanach, animacja kultury (promocja kultury tureckiej w Polsce).

Autorka przekładu książki popularno-naukowej o historii haremu osmańskiego w XVII  w. tureckiej historyk Özlem Kumrular: Sułtanka Kösem Harem i intrygi - odsłona druga, (Kösem Sultan. İktidar, Hırs, Entrika), Laudarum 2016.