Dr hab. Tibor Valuch (1963)

 

W 1987 roku ukończył studia na kierunku historii i geografii na Uniwersytecie w Debreczynie. Na początku swojej kariery pracował jako archiwista, wychowawca w domu studenckim, wolny strzelec, był też stypendystą Fundacji Sorosa. Od 1991 roku pracuje w Instytucie 1956 roku w Budapeszcie na różnych stanowiskach – obecnie jako badacz stowarzyszony Instytutu Nauk Politycznych Węgierskiej Akademii Nauk. Od dwudziestu lat uczy w Katedrze Socjologii Historycznej na Uniwersytecie im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie, a od 2008 roku wykłada także jako nauczyciel akademicki w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu w Debreczynie.

 

Pole jego zainteresowań badawczych obejmuje historię społeczeństwa i kultury Węgier XX wieku. W ostatnim czasie zajmuje się głównie historią życia codziennego, historią społeczną robotników z wielkich zakładów fabrycznych w XX wieku oraz kwestią przemian społecznych w okresie po transformacji ustrojowej. Jak mówi sam o sobie: „Głównie piszę, czytam i opowiadam ludzkie historie”.

Najważniejsze publikacje w języku węgierskim:

 

  • A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második felének magyarországi öltözködéstörténete (2004)  [Od lodenu do mini. Historia węgierskiego ubioru w drugiej połowie XX wieku; 2004]
  • Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében (2005)   [Historia społeczeństwa węgierskiego w II połowie XX wieku; 2005]
  • Magánélet Kádár János korában (2011)   [Życie prywatne w epoce Jánosa Kádára; 2011]
  • Hétköznapi élet Kádár János korában (2012)   [Życie codzienne w epoce Jánosa Kádára; 2012]
  • Magyar hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből Magyarországon a második világháborútól napjainkig (2013)   [Węgierska rzeczywistość. Rozdziały z życia codziennego na Węgrzech od II wojny światowej do czasów dzisiejszych; 2013]
  • A jelenkori magyar társadalom (2015)   [Współczesne społeczeństwo węgierskie; 2015]


Publikacje w języku angielskim:

 

  • Gábor Gyáni – György Kövér – Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Atlanti Kiadó Társulat, Budapest-New York, 2004
  • György Gyarmati – Tibor Valuch: Hungary under Soviet Domination 1944-1989. Atlanti Kiadó Társulat-Columbia University Press, Budapest-New York, 2009