dr hab. Lajos Pálfalvi (ur. 23 października 1959 r. w Peczu) - węgierski historyk i krytyk literatury, pedagog i tłumacz. W 1984 roku ukończył Uniwersytet im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie. W latach 1984-1999 pracownik biblioteki Węgierskiej Akademii Nauk. W międzyczasie prowadził zajęcia z historii literatury polskiej na ukończonym przez siebie budapeszteńskim Uniwersytecie. W latach 1993-1994 wykładał historię literatury węgierskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie wykładał na Uniwersytecie w Peczu (1996-2000). Obecnie pracownik Uniwersytetu Katolickiego w Piliscsabie. Przetłumaczył na język węgierski m.in. prozę Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Witolda Gombrowicza Kazimierza Brandysa. Wydał także przekłady książek Krzysztofa Vargi: Aleję Niepodległości czy Nagrobek z lastryko. Autor tekstów o literaturze i sztuce polskiej. Laureat nagrody „Za promocję polskiej książki w świecie” (2013), przyznawanej przez Fundację Kultury Polskiej.