Dr hab. Józefa Katarzyna Dadak-Kozicka (ur. 1944) jest etnomuzykologiem i antropologiem kultury.

 

W 1970 r. ukończyła studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1979 r. obroniła doktorat na podstawie pracy Słowiańskie pieśni żniwne. Próba typologii muzycznej. Habilitowała się w 1997 r. w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (rozprawa Folklor sztuką życia. U źródeł antropologii muzyki).

W latach 1978 – 2003 prowadziła wykłady z zakresu folkloru, historii muzyki i technologii pracy naukowej w Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 1986 do 2002 r. pracowała także w Instytucie Sztuki PAN. W kolejnych latach (2002 – 2003) była kierownikiem Studium Zoltana Kodálya w Akademii Muzycznej w Warszawie, a następnie (1997 – 2001 i 2003 – 2011) – jako przewodnicząca Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich – organizowała coroczne Ogólnopolskie Konferencje Muzykologiczne ZKP. Od 2001 r. przez dwa lata była Sekretarzem Generalnym, a obecnie jest wiceprezesem Zarządu Głównego ZKP. Od 2003 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Została odznaczona przez Rząd Węgierski Medalem Zoltana Kodálya za prace nad polską adaptacją koncepcji Kodálya (1982) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002).