Prof. Ignác Romsics (ur. 1951 r.) – wykładowca i badacz współczesnej historii Węgier w Instytucie Historycznym Wyższej Szkoly im. Károlya Eszterházyego w Egerze. Od 2001 r. członek Węgierskiej Akademii Nauk. W latach 1999 – 2007 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Węgierskiego Towarzystwa Historycznego. Wykładał m.in. w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Indiana w Bloomington, 1999-1998 oraz 2002-2003), w Finlandii (Uniwersytet Jyväskylä, 2006 i 2015), czy we Francji (Uniwersytet Paryski – Sorbona, 2009). Od 2010 r. profesor wizytujący na Uniwersytecie Babes-Bolyai w Rumunii.

Autor licznych publikacji oraz książek, m.in.: Wartime American Plans for a New Hungary (1992), István Bethlen (1995),  Hungary in the Twentieth Century (1999),  The Dismantling of Historic Hungary (2002); From Dictatorship to Democracy. The Birth of the Third Hungarian Republic 1998-2001 (2007); Kriegsziele und Nachkriegsordnung in Ostmitteleuropa. Der Pariser Friedensvertrag von 1947 mit Ungarn (2009).