Gáspár Keresztes (1978) - polonista, tłumacz. Ukończył studia na Uniwersytecie Petera Pázmánya w Piliscsabie. Od 2003 zajmuje się przekładem i polską kulturą, obecnie jest kierownikiem ds programowych Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie.