dr Csilla Gizińska - absolwentka filologii węgierskiej na Uniwersytecie im. Eötvösa Lóránda w Budapeszcie. W latach 1992-2005 wykładała literaturę węgierską w Zakładzie Filologii Węgierskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest kierownikiem Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą węgierską XX wieku oraz recepcją dramatu węgierskiego w Polsce.