prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (ur.1960) – od 1988 r. pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000-2005 pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, w 2007 r. profesor gościnny uniwersytetu w Moguncji, 2011-2012 senior fellow w Imre-Kertész-Kolleg w Jenie.

 

Od 2003 członek redakcji „Przeglądu Historycznego”, od 2013 jego redaktor naczelny. Zajmuje się m.in. dziejami Europy Środkowo-Wschodniej,  II wojną światową, historią społeczną PRL, stosunkami polsko-(wschodnio)niemieckimi, dziejami przymusowych migracji w XX w. (Współ)autor  m.in. Węgry. Od ugody do ugody 1867-1990, Warszawa 1997; W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945-1950,  Warszawa 2001 (tłumaczenie niemieckie Osnabrück 2004); People on the Move. Forced Population Movements in Europe in the Second World War and its Aftermath, Oxford-New York 2008; Zanim powstała NRD. Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949, Wrocław 2008; Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944-1989, Warszawa 2010 i 2015; O jaką  wojnę walczyliśmy? Teksty z lat 1984-2013, Gdańsk 2013; Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989, Warszawa 2013.