dr Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski – ur. 1963. Ppor. rez. WP. W latach 1987-1995 – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. W roku 1992 pracownik Biura Ministra Obrony Narodowej ds Polityki Obronnej, a w latach 1995-1996 Biura Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. 1996-2001 pracownik badawczy Instytutu Europejskiego w Łodzi. 2002-2004 wykładowca Collegium Civitas - Warszawa. 2005-2006 ekspert frakcji EPL-ED (chadecji) w Parlamencie Europejskim w Brukseli odpowiedzialny za monitorowanie polityki wschodniej UE (Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia). 2006-2012 analityk Centrum Europejskiego Natolin. 2006-2009 wykładowca (visiting professor) białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego na emigracji w Wilnie. 2007-2008 stały komentator kontraktowy TVInfo w zakresie wydarzeń międzynarodowych. Od 2008 wykładowca-współpracownik KSAP. Od 2012 stały współpracownik „Gazety Polskiej Codziennie” – komentator w zakresie spraw międzynarodowych, militarnych i historii. Członek zespołu ekspertów prof. Piotra Glińskiego.
Praca magisterska: Sprawa ukraińska na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. (UŁ – 1987) – druk Warszawa 1995, ss.128.
Doktorat: Stany Zjednoczone wobec problemu kontroli zbrojeń w dobie Komisji Przygotowawczej do Genewskiej Konferencji Rozbrojeniowej 1925-1930 (UŁ – 1997) – druk Warszawa 2000, ss. 372.
Autor ponad 80 artykułów naukowych i książek: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - aspekt bałtycki i śródziemnomorski, IE: Łódź 1998, ss.150. Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004, Kraków-Warszawa 2008, ss.731; Geopolityka-siła-wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem, Kraków 2010, ss.388 i Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii, Kraków 2012, ss.208. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, PWN: Warszawa 2012, ss.500.