prof. Natalia Jakowenko (ur. 16 października 1942 r.) – ukraińska historyczka; profesor (od 1992 r.) oraz wieloletni kierownik Katedry Historii Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie (2003 – 2013); pracownik Instytutu Ukraińskiej Archiwistyki i Źródłoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W 1967 roku ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1970 – 1981 pracowała w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, a w latach 1981 – 1987 była wykładowcą Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego. Od 1987 r. związana z Narodową Akademią Nauk Ukrainy, a od 1992 roku z Akademią Kijowsko-Mohylańską. Jest autorką ponad 160 prac, w tym książek na temat ukraińskiej szlachty XIV – XVII w.