Myrosław Marynowycz (ur. 4 stycznia 1949 r.) – ukraiński religioznawca, dziennikarz, tłumacz, pedagog, działacz społeczny; prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie; od 2010 roku prezes Ukraińskiego PEN Clubu. Współzałożyciel Ukraińskiej Grupy Helsińskiej (1976) i ukraińskiej Amnesty International (1991). Członek redakcji prestiżowego czasopisma kulturalnego „Ji” (ukr. «Ї»). Dysydent w czasach ZSRR: w latach 70. XX w. usunięty ze studiów na Politechnice Lwowskiej za krytykę Związku Radzieckiego, a w 1977 r. aresztowany za „agitację i propagandę antyrządową”, następnie skazany na 7 lat robót przymusowych w Rosji i 5 lat zesłania w Kazachstanie. Po zwolnieniu pracował m.in. jako operator rafinerii w Drohobyczu. W latach 1991–1996 wykładał historię chrześcijaństwa w Drohobyckim Instytucie Pedagogicznym i w Drohobyckim Instytucie Zarządzania. W 1997 roku założył Instytut Religii i Społeczeństwa Akademii Teologicznej we Lwowie (późniejszym Uniwersytecie Katolickim).