prof. Jurij Szapował

prof. Jurij Szapował (ur. 1953 r.) – ukraiński historyk, znawca dziejów Ukrainy XX w., ukończył Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki. Obecnie pełni funkcję dyrektora państwowego zakładu naukowego “Wydawnictwo Encyklopedyczne” oraz pozostaje czołowym pracownikiem naukowym w Instytucie Badań Politycznych i Narodowościowych Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. W 1996 roku członek polsko-ukraińskiej grupy roboczej. Współautor i współredaktor siedmiotomowego wydania naukowo-dokumentalnego „Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych.”

Autor ponad 500 publikacji, w tym m.in. książek:

•    W tych tragicznych latach. Stalinizm na Ukrainie
•    Człowiek i system. Szkice do portretu totalitarnych czasów na Ukrainie
•    Ukraina XX wieku. Ludzie i wydarzenia w kontekście trudnej historii.