• George G. Grabowicz, 17 czerwca 2014 r.; fot. Andrzej Ring
  •  
prof. George G. Grabowicz (ur. 12 października 1943 r. w Krakowie) – ukraiński historyk literatury z USA, profesor literatury ukraińskiej na Uniwersytecie Harvarda (Fakultet Sztuk i Nauk, Wydział Języków i Literatur Słowiańskich); założyciel i redaktor naczelny znakomitego kijowskiego miesięcznika „Krytyka” (od 1997 roku); od 2012 roku Prezes Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork). Studiował w Yale oraz na Uniwersytecie Harvarda. W latach 1965–1966 odbył staż na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Profesor Grabowicz był kierownikiem Wydziału Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Harvarda (1983–1988), a także dyrektorem harvardzkiego Ukraińskiego Instytutu Badawczego (1989–1996). W latach 1991–1993 Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Ukrainistów, którego był współzałożycielem (ukr. Міжнародна асоціація україністів - МАU). Autor wielu prac naukowych poświęconych dziejom literatury ukraińskiej (w tym twórczości Tarasa Szewczenki) oraz wzajemnych oddziaływań literackich rosyjsko-ukraińskich i polsko-ukraińskich w XIX wieku.