prof. Bohdan Hieronim Cywiński  (ur.  19 lipca 1939 r.) – polski pisarz, publicysta, historyk idei, profesor nauk humanistycznych. Działacz społeczny i opozycyjny: współtwórca m.in. Uniwersytetu Latającego (1977) i Towarzystwa Kursów Naukowych (1978), był jednym z inicjatorów tworzenia „Solidarności” oraz zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”. Wykładał na Uniwersytetach Polski, Ukrainy, czy Białorusi. Opublikował ponad tysiąc artykułów oraz kilkanaście książek, m.in.:  Rodowody niepokornych (Warszawa 1971); Zatruta humanistyka (Warszawa 1978), Doświadczenia polskie (Paryż 1984), Mój kawałek Europy (Warszawa 1994), Szańce Kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej (Warszawa 2013).