Ola Hnatiuk

Ola Hnatiuk (ur.  11  listopada  1961  r.  w  Warszawie)  -  ukrainistka,  absolwentka  Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych, literaturoznawca, tłumaczka  i  popularyzatorka  literatury  ukraińskiej  w  Polsce. Pracuje  w  Studium  Europy Wschodniej  Uniwersytetu  Warszawskiego oraz  w  Akademii  Kijowsko-Mohylańskiej. W latach 2006-2010 radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. W 2012 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autorka m.in.:

  • Ukrainśka duchowna barokkowa pisnja (Kijów 1994)
  • Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi (Lublin  2000, wspólnie  z Bogumiłą Berdychowską)
  • Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości (Lublin 2003) – książka wyróżniona w  2004 r. Nagrodą  Naukową  im.  Jerzego  Giedroycia  oraz  Nagrodą Przeglądu Wschodniego
  • Miż literaturoju i politykoju. Eseji ta intermedii (Kijów 2012).
  • Wiedźmy, czarty i święci Huculszczyzny. Mity i legendy (Warszawa 1998).


Wydała m.in.:

  • Rybo-wino-kur: antologia literatury ukraińskiej ostatnich dwudziestu lat (Warszawa 1994)
  • Stepowa legenda: antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1830-1930 (Warszawa 2001, wspólnie z Łarysą Szost)
  • Prolog nie epilog… Poezja ukraińska w polskich przekładach. Pierwsza połowa XX wieku (Warszawa  2002,  wraz  z  Katarzyną Kotyńską)
  • Sny o Europie (Kraków 2005)


Tłumaczyła zbiorki poezji Ihora Kałyncia, Wasyla Holoborod'ki, eseje i powieści Jurija Andruchowycza, redagowała i tłumaczyła wybory eseistyki m.in. Jarosława Hrycaka, Natalii Jakowenko, Mykoły Riabczuka, Romana Szporluka.