Monika Pasiecznik – krytyk muzyczny, felietonistka „Odry”. W latach 2012-2014 redaktorka „Ruchu Muzycznego” (dawnego). Publikowała w takich fachowych czasopismach muzycznych jak „Glissando” (PL), „dissonanze” (CH), „Neue Zeitschrift für Musik” (DE), „MusikTexte” (DE), „World New Music Magazine” (BE). Autorka książki Rytuał superformuły o Karlheinzu Stockhausenie („Krytyka Polityczna” 2011) oraz współautorka (wraz z Tomaszem Biernackim) zbioru esejów o współczesnych operach Po zmierzchu („Krytyka Polityczna” 2012). Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim i teorii muzyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Prowadzi seminarium „Muzyka XX i XXI wieku” na podyplomowych studiach Wiedza o kulturze w Instytucie Badań Literackich Państwowej Akademii Nauk. Jako kurator współpracowała z festiwalem Musica Electronica Nova (Wrocław), Kinem Dźwięku w ramach Europejskiego Kongresu Kultury (Wrocław), Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Warszawa) oraz agencją Sonora.