dr Gerhard Gnauck urodzony 27 sierpnia 1964 r. w Warszawie, dorastał w Zachodnich Niemczech. Studiował w Moguncji i Berlinie historię Europy Wschodniej, slawistykę oraz politologię. W latach 1995-1998 był redaktorem „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Pracę doktorską obronił na temat Rosji lat 90. XX w. u prof. Gesine Schwan. Od 1999 roku korespondent "Die Welt" w Warszawie piszący o Polsce, Ukrainie, Krajach Bałtyckich, czasem także Rosji. Autor książki, będącej zbiorem esejów o Warszawie (Syrena auf dem Königsweg Warschauer Wandlungen, Picus Verlag, Wiedeń 2004) i  biografii krytyka literackiego Marcela Reicha-Ranickiego, która ukazała się drukiem w 2009 r. w Niemczech i w Polsce (Marcel Reich-Ranicki. Polskie lata, Verlag Klett-Cotta, Stuttgart i W.A.B., Warszawa). Najnowsza publikacja: Meine Ukraine. Eine persönliche Erinnerung, ukazała się w: Kiew – Revolution 3.0: Der Euromaidan 2013/14 und die Zukunftsperspektiven der Ukraine, Ibidem Verlag, Stuttgart 2014. Tłumacz z języka polskiego m.in. wierszy Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza.