Bohdan Sehin

Bohdan Sehin (ur. 30 lipca 1976 roku w Zachodniej Ukrainie) – kompozytor i koordynator projektów muzycznych i teatralnych. Absolwent Akademii Muzycznej im. T. Łysenki we Lwowie.

 

Studiował kompozycję u M. Skorika, Z. Bujarskiego i Z. Krauzego. Pełnił rolę kompozytora konsultanta utworów A. Parta, B. Furrera, A. Szczetyńskiego, J. Beera i J. Shakeda. Jest: dwukrotnym stypendystą Gaude Polonia (2003 i 2006) fundowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce, stypendystą Fundacji Przyjaciół Warszawskiej Jesieni (2003), Gulliver Connect (2008) i Ukrainian Presidential (2008 - 2010). Otrzymał na Ukrainie i w Polsce liczne nagrody zarówno za kompozycje jak i dzieła teatralne. Bohdan Sehin jest członkiem Ukraińskiego Związku Kompozytorów. Ma bardzo duże doświadczenie w organizowaniu i zarządzaniu festiwalami sztuki takimi jak: Festiwal Kontrasty we Lwowie (1998-2006), Velvet Curtain we Lwowie (2006), Kiev Music Fest (2009), Międzynarodowe Forum Music of Youth (2009, 2011, 2013).
Jego utwory symfoniczne, chóralne i kameralne, jak również muzyka do spektakli teatralnych były wykonywane w Polsce, Białorusi, Litwie, Rosji, Francji, Szwajcarii, Niemczech i na Ukrainie.


Od roku 2009 Bohdan Sehin uczestniczył w organizacji projektów muzycznych przy współpracy Instytutu Polskiego w Kijowie, Goethe Instytut na Ukrainie i Austriackiego Forum Kulturalnego w Kijowie. Również w 2009, Sehin jako dyrektor zajął się koordynacją projektów dla Ensemble Nostri Temporis. Od 2012 jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich Muzyki Nowej w Kijowie (COURSE) i dyrektorem finansowym zajmującym się promocją muzyki współczesnej w Filharmonii Lwowskiej. Bohdan Sehin jest również dyrektorem artystycznym Ukrainian Biennale for New Music, którego pierwsza edycja pod tą właśnie nazwą odbyła się na Ukrainie w marcu 2013 roku.