Bogumiła Berdychowska – publicystka kwartalnika „Więź” specjalizująca się w historii Ukrainy w XX wieku i stosunkach polsko-ukraińskich. Współautorka i redaktor pracy Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku (Warszawa, 1998). Współautorka (obok Oli Hnatiuk) książki Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi (Lublin, 2000). Edytorka korespondencji Jerzego Giedroycia z przedstawicielami emigracji ukraińskiej Jerzy Giedroyc -  Emigracja ukraińska. Listy 1950-1982 (Warszawa, 2004). Autorka wyboru i redaktor antologii publicystyki „Kultury” paryskiej poświęconej kwestii ukraińskiej Prostir swobody. Ukrajina na szpaltach paryzkoji Kultury (Kijów, 2005) oraz tomu szkiców Ukraina: ludzie i książki (Wrocław, 2006).