Anna Lewicka-Morawska – absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; pracę doktorską obroniła w Instytucie Sztuki PAN; tytuł dr hab. uzyskała na macierzystym uniwersytecie. Zajmuje się historią  i teorią sztuki XVIII i XIX wieku oraz dziejami polskiej kultury artystycznej. Pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na stanowisku profesora, od 1996 roku kierując Międzywydziałową Katedrą Historii i Teorii Sztuki, dziś katedrą wchodzącą  w skład Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną, gdzie pełni funkcje prodziekana.