Czy sztuczna inteligencja może być zbawiona? O filozofii religii ojca Bocheńskiego >

Rok 2020 na mocy decyzji Senatu RP został ogłoszony rokiem ojca Józefa Marii Bocheńskiego, filozofa, teologa, wybitnego logika, osobowości zadziwiająco zapomnianej. 25-lecie śmierci filozofa jest okazją do ponownego odkrycia tej fascynującej, wielobarwnej postaci i poznania jej wybitnej myśli, dotyczącej m.in. problemu podmiotowości w filozofii religii.

Roger Scruton – odnowiciel konserwatyzmu >

Pierwsza debata w Zamku Królewskim poświęcona problematyce społecznej i filozoficznej dotyczyła mi. krytycznej myśli brytyjskiego filozofa i jego niezadowolenia ze współczesnych przemian intelektualnych. Odnowiciel idei konserwatywnych, znawca sztuki i wielki przyjacielem Polski, Scruton walczył z wulgaryzacją kultury, zniszczeniem uniwersytetów i wrogością wobec dziedzictwa zachodnioeuropejskiego.